Home

Od skargi do ufności. Narracyjna struktura Ps 6

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pawłowski, Zdzisław
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:35:02Z
dc.date.available 2018-02-16T09:35:02Z
dc.date.issued 2018-01-10
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 4, Vol. 10, pp. 533-547
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2017.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5084
dc.description.abstract Of the five psalms that comprise the beginning of the First Book of the Psalter (Psalms 3–7) Psalm 6 exhibits exceptional character and structure. It consists only of complaint (2–8) and expression of confidence in God (9–11). On the psychological as well as the theological plane it is almost impossible by means of form-critical inquiry to explain and make sense of transition from crisis caused by suffering of the psalmist to confidence that the Lord has heard his supplication. The only way to illuminate what happened in between is to read the whole psalm through narrative lens.
dc.description.abstract Spośród pięciu lamentacji (Ps 3–7), otwierających pierwszą księgę Psałterza (Ps 3–41) Ps jest wyjątkowy. Brakuje w nim bowiem kilku, charakterystycznych dla tego gatunku literackiego elementów. Składa się on prawie wyłącznie ze skargi i obejmującej trzy końcowe wiersze (9–11) pewności wysłuchania przez Boga. A ponieważ ta ostatnia występuje zaraz po opisie sytuacji cierpienia, dlatego przejście od skargi do ufności stanowi problem zarówno na płaszczyźnie psychologicznej, jak i teologicznej. Analiza psalmu za pomocą krytyki form, odwołująca się do tła kultycznego, nie znajduje potwierdzenia w jego treści, zdominowanej przez zmieniającą swój kształt językowy skargę. Między sytuacją cierpienia a pewnością wysłuchania dokonuje się tak radykalna zmiana w czasie, że jedynie interpretacja uwzględniająca strukturę narracyjną psalmu, może ją w pełni wyjaśnić. 
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Individual lament
dc.subject complaint
dc.subject limit situation
dc.subject apostrophe
dc.subject expression of confidence
dc.subject narrative structure
dc.subject lamentacja indywidualna
dc.subject skarga
dc.subject sytuacja graniczna
dc.subject apostrofa
dc.subject pewność wysłuchania
dc.subject struktura narracyjna
dc.title Od skargi do ufności. Narracyjna struktura Ps 6
dc.title.alternative From Complaint to Confidence. Narrative Structure of Psalm 6
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations