Home

Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Buchholtz, Mirosława
dc.date.accessioned 2018-02-16T08:35:59Z
dc.date.available 2018-02-16T08:35:59Z
dc.date.issued 2018-01-09
dc.identifier.citation Rocznik Przekładoznawczy, No. 12, pp. 47-65
dc.identifier.issn 2392-1552
dc.identifier.other doi:10.12775/RP.2017.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5037
dc.description.abstract The article opens with a discussion of the prospects of literature and literary studies in the 21st century. Its bulk is an attempt to classify attitudes of literary translators, which relies on age-old cultural tradition of myth. Several mythical figures are sketched and claimed to illustrate attitudes of translators as exemplified in selected translations of Henry James’s fiction into Polish.
dc.description.abstract Punktem wyjścia artykułu jest refleksja nad kondycją literatury i literaturoznawstwa w XXI wieku, jak również nad konsekwencjami zachodzących przemian dla pojmowania roli przekładu literackiego. Zasadnicza część artykułu to propozycja typologii postaw tłumaczy literatury odwołująca się do wielowiekowej tradycji kultury. Zostanie w nim naszkicowanych z pamięci (kulturowej) kilka postaci z mitologii greckiej – bohaterów mitycznych fabuł, które w symboliczny sposób ilustrują postawy tłumaczy literatury. Będą przedstawione przykłady tych postaw wśród tłumaczy twórczości Henry’ego Jamesa na język polski.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject literature
dc.subject literary studies
dc.subject literary translation
dc.subject literary translator
dc.subject Greek myths
dc.subject Henry James
dc.subject literatura
dc.subject literaturoznawstwo
dc.subject przekład literacki
dc.subject tłumacz literatury
dc.subject mity greckie
dc.subject Henry James
dc.title Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol
dc.title.alternative Literary Translator: Wo/Man, Myth, Symbol
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations