Home

Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki Zygmunta Krasińskiego. Problematyka i tekst

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sokulski, Michał
dc.date.accessioned 2018-02-16T08:24:54Z
dc.date.available 2018-02-16T08:24:54Z
dc.date.issued 2017-12-06
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, No. 1, Vol. 11, pp. 135-149
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2017.0010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5021
dc.description.abstract The author analyzes, among others, the origins of the young-age text by Zygmunt Krasiński entitled Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki . Following other scholars, he associates the composition’s writing with the press note Zamek Węgierski Kseith in “Dziennik Warszawski” in 1826. It is that year which is believed to be the hypothetical date of the creation of Krasiński’s little work. According to him, the evidence for that is not only the time of printing the note, but also the ineptitude of form in Krasiński’s story, as well as the dependencies (described in the article) on The Black Dwarf by Walter Scott, translated into Polish also in 1826. Some data is also provided by the memoirs by Konstanty Gaszyński. In the further part of the article the author discusses the history of reception of Mściwy karzeł and analyzes the proper and stylistic interferences which Krasiński’s composition was subject to in “Zbieracz Literacki” in 1838, reissuing it eight years after the first printing in 1830 in “Pamiętnik dla Płci Pięknej”.
dc.description.abstract Autor rozpatruje m.in. genezę młodzieńczego tekstu Zygmunta Krasińskiego Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki . Za innymi badaczami wiąże powstanie utworu z wzmianką prasową Zamek Węgierski Kseith z „Dziennika Warszawskiego” 1826 roku. Właśnie na ten rok ustala też hipotetyczną datę powstania utworu Krasińskiego. Przemawia za tym – jego zdaniem, nie tylko czas wydruku owej wzmianki, ale większa nieudolność formy powiastki Krasińskiego, oraz zależności (omówione w tym artykule) od Czarnego karła Waltera Scotta, przetłumaczonego na język polski także w 1826 roku. Informacji dostarczają też wspomnienia Konstantego Gaszyńskiego. W drugiej części artykułu autor omawia dzieje recepcji Mściwego karła oraz analizuje ingerencje cenzuralne i stylistyczne, jakim poddano utwór Krasińskiego na łamach „Zbieracza Literackiego” w 1838 roku, wznawiając go po ośmiu latach od pierwodruku z 1830 roku w „Pamiętniku dla Płci Pięknej”.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Zygmunt Krasiński
dc.subject Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki
dc.subject Zamek Węgierski Kseith
dc.subject edytorstwo
dc.subject Walter Scott
dc.subject „Pamiętnik dla Płci Pięknej”
dc.title Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki Zygmunta Krasińskiego. Problematyka i tekst
dc.title.alternative Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki by Zygmunt Krasiński. Problematic aspects and text (edited by Michał Sokulski)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations