Home

Wykorzystanie multiczęstościowego modelu Markowa do opisu zmienności szeregów finansowych

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji