Home

Po drodze do św. Jakuba - o szpitalach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rozynkowski, Waldemar
dc.date.accessioned 2018-02-08T15:26:23Z
dc.date.available 2018-02-08T15:26:23Z
dc.date.issued 2018-02-08
dc.identifier.citation Święci i błogosławieni na drodze św. Jakuba - w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela / pod red. Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza ; [tł. Language Link Usługi Językowe Dorota Plutecka et al.], 2014
dc.identifier.isbn 978-83-62862-56-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4917
dc.description.abstract Wyraźną grupę obiektów sakralnych stanowiły od średniowiecza kościoły i kaplice, które służyły działalności opiekuńczej i szpitalnej. W epoce tej trudno sobie także wyobrazić istnienie budynku szpitalnego (przytułku) bez integralnej obecności przy nim kościoła, kaplicy, czy choćby tylko ołtarza . Przypomnijmy, że termin hospital, który spotykamy w źródłach w średniowieczu, a także w czasach nowożytnych, nie oznaczał szpitala w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Opisując funkcje tego miejsca, należy używać raczej określenia przytułek. Miejsce to służyło szerokiej grupie osób: ubogim, chorym, podróżującym, potrzebującym różnego rodzaju pomocy itd. Można powiedzieć, że tylko nieliczne z tych szpitali zajmowały się leczeniem. Pośród osób będących w drodze musimy dostrzec między innymi pielgrzymów, którzy także potrzebowali zarówno miejsca na nocleg, jak i w razie potrzeby pomocy medycznej. W wielu miejscowościach, szczególnie w takich w których nie było klasztorów, to między innymi właśnie w szpitalach (przytułkach) pielgrzymi mogli liczyć na pomoc i to zarówno materialną, jak i duchową. Aby móc sprawować w tych miejscach regularną posługę duszpasterską wyznaczano dla pracującego tam kapłana (prepozyta szpitalnego) odpowiednie beneficjum. W niniejszym artykule chcemy się skupić na sieci szpitali w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (z pominięciem obszaru Pomorza Gdańskiego) . Zakładamy, że to właśnie w tych miejscach zatrzymywali się pielgrzymi. Myślimy zarówno o tych, którzy pochodzili z państwa zakonnego, jak i tych, którzy pojawiali się na tym obszarze, przybywając spoza jego granic. Pośród pielgrzymów zatrzymujących się w przywołanych szpitalach nie możemy wykluczyć obecności takich, którzy zarówno wędrowali do grobu św. Jakuba w Hiszpanii, jak i wracali od niego. Jednocześnie nie mamy wątpliwości, że były to najwyżej pojedyncze osoby.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Kult św. Jakuba Apostoła
dc.subject Pielgrzymki do Santiago de Compostela
dc.subject Zakon krzyżacki
dc.subject Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach
dc.subject Szpitale w państwie zakonu krzyżackiego
dc.title Po drodze do św. Jakuba - o szpitalach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations