Home

Syntetyczny model stopniowania przymiotników we współczesnej polszczyźnie (uwagi na podstawie badania ilościowego)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gębka-Wolak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-02-07T13:12:24Z
dc.date.available 2018-02-07T13:12:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ЯЗЫК СОЗНАНИЕ КОММУНИКАЦИЯ, Выпуск 55,
dc.identifier.isbn ISBN 978-5-317-05488-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4902
dc.description.abstract W artykule omówiono przebieg i wyniki badań ilościowych dotyczących stopniowania przymiotników we współczesnej polszczyźnie. Badania przeprowadzono z myślą o zastosowaniu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Artykuł weryfikuje i uzupełnia wiedzę na temat wpływu czynników fonologicznych (liczba sylab) i morfologicznych (alternacje i morfemy słowotwórcze w temacie przymiotnika) na wybór syntetycznego modelu stopniowania. Otrzymane wyniki mogą być podstawą do formułowania uproszczonych reguł, które pomogą cudzoziemcom utworzyć taką formę stopnia wyższego, która będzie poprawna i statystycznie częstsza.
dc.description.abstract The paper describes the course and the results of a quantitative analysis concerning the comparison of adjectives in contemporary Polish. Our research was designed, taking into consideration the needs of teachers of Polish as a Foreign Language. The article verifies and completes the existing knowledge on the impact of phonological factors (i.e. the number of syllables) and morphological factors (i.e. the existence of alternations and word-forming morphemes in the adjective root) on the choice made by the speaker who decides to use a synthetic model of adjective comparison. Our results may serve as the basis for formulating simplified grammar rules, helping foreigners to choose between a synthetic and an analytic comparative form and allowing them to opt for a form which is correct and statistically more frequent.
dc.language.iso pol
dc.publisher МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛОМОНОСОВА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject współczesny język polski
dc.subject stopniowanie
dc.subject przymiotniki
dc.subject badanie ilościowe
dc.subject contemporary Polish
dc.subject comparison of adjective
dc.subject quantitative research
dc.title Syntetyczny model stopniowania przymiotników we współczesnej polszczyźnie (uwagi na podstawie badania ilościowego)
dc.title.alternative The Synthetic Model of Comparison of Contemporary Polish Adjectives (Remarks Based on Quantitative Research)
dc.title.alternative МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ (РЕЗУЛЬТАТЫ КВАНТИТАТИВНОГО АНАЛИЗА)
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repository



Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations