Home

Analiza semantyczno-składniowa wybranych jednostek z segmentem wystarczy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Linsztet, Barbara
dc.date.accessioned 2017-09-06T08:38:04Z
dc.date.available 2017-09-06T08:38:04Z
dc.date.issued 2017-07-17
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana, Vol. 13, pp. 173-199
dc.identifier.issn 2391-7768
dc.identifier.other doi:10.12775/LinCop.2016.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4543
dc.description.abstract The paper presents the results of the analysis of the following lexical units with the word wystarczy: coś a wystarczyło, żeby p; coś a wystarczyło do tego, żeby p; coś a wystarczyło komuś n do czegoś b; wystarczyło, że q, a p . On the basis of the analysis of their valency and the conducted tests, the author states that all these lexical items imply that an event/a state of affairs caused another event/state of affairs and that someone, basing on their knowledge about the world, could think that this would not have happened. Further research has proven that two of those lexical units – coś a wystarczyło komuś n do czegoś b and coś a wystarczyło do tego, żeby p – imply, moreover, that an event/a state of affairs, caused by another event/state of affairs, was somehow desired. It has also turned out that the speaker using coś a wystarczyło komuś n do czegoś b or wystarczyło, że q, a p, informs that the resultant event/state of affairs occurred right after the causative event/state of affairs.
dc.description.abstract Przedmiotem zainteresowania w artykule są cztery jednostki języka współtworzone przez ciąg wystarczy: coś a wystarczyło, żeby p; coś a wystarczyło do tego, żeby p; coś a wystarczyło komuś n do czegoś b i wystarczyło, że q, a p . Analiza kontekstów składniowych oraz przeprowadzone testy wykazały, że cechą wspólną wszystkich tych ciągów jest to, że nadawca za ich pomocą informuje, że jakieś zdarzenie/stan rzeczy wywołało inne zdarzenie/stan rzeczy oraz że ktoś na podstawie swojej wiedzy o świecie mógł pomyśleć, że dane zdarzenie/stan rzeczy nie wywoła innego zdarzenia/stanu rzeczy. Dalsze badania pokazały, że jednostki coś a wystarczyło komuś n do czegoś b i coś a wystarczyło do tego, żeby p implikują ponadto, że zdarzenia/stany rzeczy będące skutkami innych zdarzeń/stanów rzeczy, są czymś chcianym. Szczegółowe rozważania wykazały również, że nadawca, wybierając wyrażenia coś a wystarczyło komuś n do czegoś b oraz wystarczyło, że q, a p, chce zasygnalizować odbiorcy, że między zdarzeniami/stanami rzeczy, o których mowa w zdaniu, upłynęło niewiele czasu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject wystarczy
dc.subject lexical unit
dc.subject semantics
dc.subject syntax
dc.subject verb
dc.subject jednostka języka
dc.subject semantyka
dc.subject składnia
dc.subject czasownik
dc.title Analiza semantyczno-składniowa wybranych jednostek z segmentem wystarczy
dc.title.alternative The semantic-syntactic analysis of the chosen lexical units with the word wystarczy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations