Home

KIERUNKI ROZWOJU USŁUG OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wójtewicz, Anna
dc.contributor.author Furmańska-Maruszak, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-07-21T11:12:13Z
dc.date.available 2017-07-21T11:12:13Z
dc.date.issued 2017-07-21
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4433
dc.description.abstract Opieka długoterminowa w Polsce w ramach systemu zabezpieczenia społecznego zarezerwowana jest dla osób najbardziej potrzebujących i rozczłonkowana pomiędzy dwa systemy – system opieki społecznej i system ochrony zdrowia. Rosnące potrzeby opiekuńcze polskiego społeczeństwa wymuszają dyskusję na temat publiczno-prywatnego modelu finansowania opieki, w którym kryterium publicznej pomocy opierałoby się na stopniu niesamodzielności osoby starszej. Celem artykułu jest analiza aktualnych i projektowanych rozwiązań w obszarze opieki długoterminowej oraz sposobów jej finansowania w Polsce.
dc.description.abstract Formal long-term care in Poland is reserved for the most deprived and is divided between two systems: a system of social welfare and a health care system. Growing care needs in Polish society have created a discussion of a public-private funding model of care in which the criterion of public support would be based on the degree of dependence of an elderly person. The aim of the article is to analyze the current and planned solutions for long-term care and the manner of financing it in Poland.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject finansowanie opieki długoterminiowej
dc.subject urynkowienie usług
dc.subject niesamodzielność
dc.subject financing long-term care
dc.subject service marketization
dc.subject dependency
dc.title KIERUNKI ROZWOJU USŁUG OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE
dc.title.alternative THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LONG-TERM CARE SERVICES IN POLAND
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations