Home

Unijna dyplomacja wobec zmian klimatu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czechowska, Lucyna
dc.date.accessioned 2017-07-07T09:39:22Z
dc.date.available 2017-07-07T09:39:22Z
dc.date.issued 2017-07-07
dc.identifier.isbn 978-83-8019-648-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4426
dc.description.abstract Tekst analizuje zaangażowanie dyplomacji Unii Europejskiej w kwestie walki ze zmianami klimatu. W pierwszej kolejności omawia tło problemu, czyli jego wagę oraz wewnątrzunijne sposoby radzenia sobie z ograniczeniem zmian klimatu oraz dostosowywaniem do ich konsekwencji. W drugiej, przedstawia ewolucje stanowiska społeczności międzynarodowej wobec rzeczonej kwestii, w tym mechanizmy ONZ stworzone w celu koordynacji wysiłków na rzecz walki z tym z globalnym wyzwaniem. Najważniejszą częścią pracy jest analiza stanowisk i działań negocjacyjnych UE począwszy od Konferencji w Kopenhadze w 2009 roku, aż do wielkich przygotowań na COP21 w Paryżu. Autorka nie tylko uwidacznia najważniejsze cele unijnej dyplomacji wobec nowej umowy klimatycznej, ale także konfrontuje je z dążeniami pozostałych graczy prezentując najważniejsze argumenty zarówno unijnych sojuszników, jak i adwersarzy. Dopełnieniem powyższych ustaleń jest ocena dotychczasowej skuteczności Unii Europejskiej na polu globalnych negocjacji klimatycznych.
dc.description.abstract This text analyzes the EU's commitment to climate change. It firstly discusses the background of the problem, its weight and intra-EU ways of dealing with climate change mitigation and adaptation. Secondly, it outlines the evolution of the international community's position on this issue, including the UN mechanisms designed to coordinate efforts to address this global challenge. The most important part of the work is an analysis of the EU negotiating positions and actions from the Copenhagen Conference in 2009 to the great preparations for COP21 in Paris. The author not only highlights the most important goals of EU diplomacy in relation to the new climate agreement, but also confronts them with the aspirations of the other players, presenting the most important arguments of both EU allies and adversaries. Completion of the above findings is the assessment of the effectiveness of the European Union in the field of global climate negotiations.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject zmiany klimatu
dc.subject Unia Europejska
dc.subject dyplomacja
dc.subject negocjacje
dc.subject climate change
dc.subject European Union
dc.subject diplomacy
dc.subject negotiations
dc.title Unijna dyplomacja wobec zmian klimatu
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations