Home

Gatunek literacki Ez 17 – słowo proroka czy mędrca?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Frąckowska, Kinga
dc.date.accessioned 2017-06-26T12:29:50Z
dc.date.available 2017-06-26T12:29:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia vol. 10 nr 1, 2017, s. 65–76
dc.identifier.issn 1689-5150
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4371
dc.description.abstract Znaczącą rolę przy odkrywaniu orędzia tekstów biblijnych odgrywają gatunki literackie, w których zostały spisane. W 17 rozdziale Księgi Ezechiela spotykamy się z terminem māšāl, który wskazuje na przysłowie, przypowieść czy alegorię i odsyła czytelnika do tekstów wywodzących się z tradycji mądrościowej obecnych w Piśmie Świętym. Praca została poświęcona przywołaniu podstawowych gatunków literackich określanych mianem māšāl, aby na tym tle podjąć próbę zdefiniowania gatunku literackiego Ez 17 oraz odpowiedzieć na pytanie, czy omawiany tekst z Księgi Ezechiela zawiera wypowiedź prorocką czy mądrościową. W celu przybliżenia przesłania Ez 17 przedstawiono wewnętrzną dynamikę całego rozdziału oraz zasygnalizowano kontekst historyczny jego powstania.
dc.description.abstract In the 17th chapter of the Book of Ezekiel we meet the word “māšāl”, which indicates a proverb, a parable or an allegory, and refers the reader to the texts derived from the wisdom tradition present in the Scriptures. This paper recalls the basic literary genres known as māšāl, it is also an attempt to define the genre of Eze 17. The author answers the question whether the present text of the Book of Ezekiel contains a prophetic word or a word of wisdom. To show the message of Ezekiel 17 the author reveals the internal dynamics of the whole chapter and evokes the historical context of writing Eze 17.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Ezechiel
dc.subject prorok
dc.subject mędrzec
dc.subject alegoria
dc.subject māšāl
dc.subject Księga Ezechiela
dc.subject gatunek literacki
dc.subject tradycja mądrościowa
dc.subject Ezekiel
dc.subject the prophet
dc.subject sage
dc.subject allegory
dc.subject the Book of Ezekiel
dc.title Gatunek literacki Ez 17 – słowo proroka czy mędrca?
dc.title.alternative The literary genre of Eze 17 – word of a prophet or a sage?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations