Home

Asymetryczna addycja dietylocynku do aldehydów katalizowana terpenowymi amino alkoholami

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kołodziej, Monika
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:09:40Z
dc.date.available 2017-06-13T07:09:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. 10-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Łódź 11 - 12 maja 2017 r., s. 105
dc.identifier.isbn 978-83-7283-824-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4361
dc.description.abstract Jednym z najważniejszych kierunków nowoczesnej syntezy organicznej jest rozwój katalitycznych reakcji enancjoselektywnych prowadzących do związków o wysokiej czystości enancjomerycznej.[1] Enancjoselektywna addycja związków metaloorganicznych do aldehydów, której produktami są optycznie czynne alkohole drugorzędowe jest jedną z tego typu reakcji. Chiralne alkohole drugorzędowe są składnikami wielu związków naturalnych, związków biologicznie aktywnych oraz związkami pośrednimi w syntezach innych grup funkcyjnych. Spośród związków metaloorganicznych, katalizowana chiralnymi amino alkoholami addycja związków cynku, szczególnie dietylocynku, należy do najefektywniejszych metod syntezy alkoholi drugorzędowych.[2] Opracowano szereg zróżnicowanych strukturalnie optycznie czynnych amino alkoholi stosowanych z powodzeniem w addycjach dietylocynku. Ważną grupę pośród opracowanych chiralnych ligandów stanowią pochodne monoterpenów, począwszy od 3-exo-dimetyloaminoizoborneolu opracowanego przez Noyoriego[3], przez pochodne apopinanu[4], na aziridynylowych alkoholach z tlenku limonenu kończąc.[5] W prezentowanych badaniach przeprowadzono syntezę amino alkoholi z 2- i 3-karenu z trzeciorzędową grupą aminową oraz zastosowano je w reakcjach addycji dietylocynku do aldehydów aromatycznych, aldehydu cynamonowego i aldehydów alkilowych. W celu określenia nadmiarów enancjomerycznych otrzymanych alkoholi przygotowano wzorce racemicznych 1-podstawionych 1-propanoli, do analiz chromatograficznych na chiralnych kolumnach GC i HPLC, w reakcjach aldehydów z bromkiem etylomagnezowym. Zbadano również wpływ struktury amino alkoholi oraz aldehydów na enancjoselektywność reakcji addycji dietylocynku.
dc.description.sponsorship bezpłatne
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject amino alkohole
dc.subject asymetryczna addycja
dc.subject związki cynkoorganiczne
dc.title Asymetryczna addycja dietylocynku do aldehydów katalizowana terpenowymi amino alkoholami
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject
dc.contributor.supervisor Krzemiński, Marek


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations