Home

„Słowo stało się ciałem”. Teologia i historia w J 1,14: klucz do chrystologii

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kotecki, Dariusz
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:23:23Z
dc.date.available 2017-04-20T09:23:23Z
dc.date.issued 2017-03-14
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 4, Vol. 9, pp. 29-53
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2016.033
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4263
dc.description.abstract The author of article analyzing the sentence from John 1:14: “And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, the glory which only begotten [is] of the Father, full of grace and truth” comes to the conclusion that in this verse intersect together theological and historical perspective in looking at the mystery of Jesus Christ. Evangelist proposes balance between what today is called Christology from above (high or divine Christology) and bottom-up (low Christology), by showing that Christology can not be unilaterally theological or unilaterally historical. That Christology is rooted in the Scriptures of the Jews – in the Old Testament, which contains a hidden Christology (Old Testament approximation of the Incarnation) and allows to discover that Christ himself is Theology.
dc.description.abstract Autor artykułu, analizując zdanie z J 1,14: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony [ma] od Ojca, pełnia laski i prawdy”, dochodzi do wniosku, że w wierszu tym krzyżują się ze sobą w spojrzeniu na tajemnicę Jezusa Chrystusa perspektywa teologiczna i historyczna. Ewangelista proponuje w J 1,14 równowagę między tym, co dzisiaj nazywa się chrystologią odgórną (wysoką lub boską) a oddolną (niską) poprzez wskazanie, że chrystologia nie może być jednostronnie historyczna, czy jednostronnie teologiczna, że chrystologia jest zakorzeniona w Pismach Żydów – w Starym Testamencie, który zawiera chrystologię ukrytą („starotestamentalne zbliżenia o wcielenia) pozwalającą odkryć, że sam Chrystus jest Teologią.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject John 1,1–2.14
dc.subject the incarnation of Jesus
dc.subject Christology
dc.subject theological and historical perspective
dc.subject J 1,1–2.14
dc.subject wcielenie Jezusa
dc.subject chrystologia
dc.subject perspektywa teologiczno-historyczna
dc.title „Słowo stało się ciałem”. Teologia i historia w J 1,14: klucz do chrystologii
dc.title.alternative “And the Word became flesh”. Theology and History in John 1:14: key to Christology
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations