Home

David Hume: czy ekonomia może być nauką?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Hanczewski, Paweł
dc.date.accessioned 2017-04-19T12:33:59Z
dc.date.available 2017-04-19T12:33:59Z
dc.date.issued 2017-02-13
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, No. 4, Vol. 7, pp. 203-220
dc.identifier.issn 2391-775X
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2016.063
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4201
dc.description.abstract The title of this article refers to one of the best-known essays written by David Hume, That Politics may be reduced to a Science . Hume assumed that politics was a science because it admitted of some general truths, which could not be varied by human beings. He adopted a similar stance, albeit indirectly, in the case of economics, discovering several general truths concerning the origins of wealth, money and international trade. At times, however, he was far from being consistent and this undermined these truths. Consequently, it can be argued that, from his perspective, economics was a science on a theoretical level, but it lost this character at a more practical level. Similar doubts can be raised when it comes to Hume’s role in the history of economic thought. In some respects he was an original thinker, but several of his key concepts resembled to some extent ideas that had been put forward by ‘mercantilists’, especially those ‘mercantilists’ who were active in his native Scotland in the first decade of the 18 th century.
dc.description.abstract Tytuł artykułu nawiązuje do jednego z najbardziej znanych esejów Davida Hume’a Czy polityka może być nauką? Hume uznał, że polityka jest nauką, ponieważ w jej skład wchodziły „prawdy ogólne” czy też zasady o „uniwersalnym charakterze”, niezależne od działań ludzkich. Podobne stanowisko zajął też, choć nie w bezpośredni sposób, wobec ekonomii, znajdując szereg „zasad uniwersalnych”. Często jednak nie był konsekwentny, wskazując na sytuacje, kiedy reguły te nie funkcjonowały. Ekonomia była dla Hume’a nauką na poziomie teoretycznym, natomiast na poziomie praktycznym traciła tę cechę, stając się zależną od działań ludzkich. Wątpliwości pojawiają się też przy określeniu roli, jaką Hume odegrał w rozwoju ekonomii. Z jednej strony był oryginalnym myślicielem, ale równocześnie duża część jego dorobku wyrastała z mocno krytykowanego przez niego merkantylizmu. Ten związek jest szczególnie widoczny w przypadku autorów piszących o gospodarce na początku XVIII wieku w jego rodzinnej Szkocji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject David Hume
dc.subject science
dc.subject economics
dc.subject Scotland
dc.subject nauka
dc.subject ekonomia
dc.subject Szkocja
dc.title David Hume: czy ekonomia może być nauką?
dc.title.alternative David Hume: That Economics may be reduced to a Science
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations