Home

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. III CZP 114/14

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rakoczy, Bartosz
dc.date.accessioned 2017-01-19T08:15:06Z
dc.date.available 2017-01-19T08:15:06Z
dc.date.issued 2016-07-28
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 1, pp. 157-167
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2016.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3999
dc.description.abstract Celem glosy jest analiza uchwały Sądu Najwyższego, w której zajął się on zagadnieniem odpowiedzialności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub Skarbu Państwa za tzw. szkodę łowiecką. Ma ono istotne znaczenie praktyczne dla poszkodowanych. W analizowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy zajął się także wykładnią pojęcia uprawa rolna. Stanowisko przedstawione w uchwale należy zaaprobować, jakkolwiek nie wszystkie argumenty Sądu Najwyższego, na których oparł on swoje orzeczenie, są trafne.
dc.description.abstract The aim of this comment is the analysis of the judgement of the Supreme Court, in which the Court dealt with the issue of the liability of a hunting area leaseholder or manager or the State Treasury for so called damage caused by hunting. It has a significant and practical meaning for the aggrieved party. The Supreme Court dealt also with the interpretation of an agricultural field. The stand taken in the judgement should be accepted, however, not all the arguments of the Supreme Court are accurate.
dc.language.iso pol
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Ochrona przyrody
dc.subject prawo łowieckie
dc.subject odpowiedzialność za szkody łowieckie
dc.subject Nature protection
dc.subject hunting law
dc.subject liability for damage caused by hunting
dc.title Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. III CZP 114/14
dc.title.alternative Comment on the judgement of the Supreme Court of 19 May 2015, III CZP 114/14
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations