Home

Zagadka pierwszego w Europie przedruku "Ballady o Churchillu" Kazimierza Wierzyńskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lewandowski, Wacław
dc.date.accessioned 2016-06-23T07:55:12Z
dc.date.available 2016-06-23T07:55:12Z
dc.date.issued 2016-06-01
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, No. 2, Vol. 8, pp. 17-21
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2015.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3671
dc.description.abstract The article discusses the first Europe’s reprint edition of Ballada o Churchillu by Kazimierz Wierzyński. The text analyses also the only and significant editorial interference into the poem, arguably made without a previous agreement with its author. Probable reasons for the interference as well as the definition of the degree of their probability are discussed. Moreover, the author highlights the origin of Wierzyński’s poem about Churchill.
dc.description.abstract Artykuł przypomina zapomniany, pierwszy w Europie przedruk "Ballady o Churchillu" Kazimierza Wierzyńskiego. Przedmiotem rozważań jest też jedyna, ale znacząca ingerencja redaktorska w tekst poematu, dokonana zapewne bez uprzednich uzgodnień z autorem. Autor omawia prawdopodobne przyczyny tej ingerencji, wraz z określeniem stopnia prawdopodobieństwa każdej z nich. Ukazano też genezę poematu Wierzyńskiego o Churchillu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Ballada o Churchillu
dc.subject Kazimierz Wierzyński
dc.subject Winston Churchill
dc.subject Polish literature
dc.subject Polish emigration
dc.subject pierwsza europejska edycja "Ballady o Churchillu"
dc.subject Stanisław Mackiewicz (Cat)
dc.subject cenzura redaktorska
dc.subject Winston Churchill w literaturze polskiej lat wojny
dc.title Zagadka pierwszego w Europie przedruku "Ballady o Churchillu" Kazimierza Wierzyńskiego
dc.title.alternative The secret of the first Europe’s reprint edition of Ballada o Churchillu by Kazimierz Wierzyński
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repository



Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations