Home

Funkcjonariusz służby więziennej – obszary problemów wpisanych w rolę społeczną

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Urlińska, Maria Marta
dc.contributor.author Urlińska, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-06-22T07:33:42Z
dc.date.available 2016-06-22T07:33:42Z
dc.date.issued 2016-05-10
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 2, Vol. 36, pp. 125-142
dc.identifier.issn 2451-1951
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2015.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3630
dc.description.abstract The prison officer is a profession invariably enveloped in an aura of mystery, and is often underrated and socially stigmatized. In order to familiarise prison space, overturn myths and stereotypical views, and social awareness, surveys were conducted among retired prison officers from Torun, Poland. The data gathered, which was related to the role of professional people working behind the wall, having an enormous responsibility for the safety and peace of the outside world, helped map the characteristics desired for the profession of prison officer, as well as finding specific ways of understanding and interpreting social role and its facilitation, barriers and dilemmas.
dc.description.abstract Zawód funkcjonariusza służby więziennej niezmiennie jest profesją owianą tajemnicą, przez co często niedocenioną i stygmatyzowaną społecznie. W celu oswojenia więziennej przestrzeni, obalenia mitów, stereotypowych opinii, funkcjonujących w świadomości społecznej, przeprowadzone zostały badania wśród toruńskich emerytowanych funkcjonariuszy służby więziennej. Zebrany materiał na temat roli zawodowej ludzi pracujących za murem, dźwigających ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i spokój świata po drugiej stronie, pozwolił stworzyć mapę cech pożądanych w zawodzie funkcjonariusza służby więziennej, jak również odnaleźć określone sposoby pojmowania i interpretowania roli społecznej wraz z jej ułatwieniami, utrudnieniami czy dylematami.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject social role
dc.subject boundary situations
dc.subject coping strategy
dc.subject psychological stress
dc.subject burnout
dc.subject rola społeczna
dc.subject sytuacje graniczne
dc.subject strategia radzenia sobie
dc.subject stres psychologiczny
dc.subject wypalenie zawodowe
dc.title Funkcjonariusz służby więziennej – obszary problemów wpisanych w rolę społeczną
dc.title.alternative A Prison Officer - Problem Areas Inscribed in the Social Role
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations