Home

Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, 278 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.editor Podgórski, Zbigniew (red. t.)
dc.contributor.editor Szkurłat, Elżbieta (red. t.)
dc.date.accessioned 2013-02-15T11:33:36Z
dc.date.available 2013-02-15T11:33:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, tom 2, 2012, ss. 278.
dc.identifier.isbn 978-83-934983-0-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/350
dc.description.abstract Następujące w ostatnich latach zmiany w szkolnictwie na wszystkich poziomach kształcenia objęły m.in. zmiany w podejściu do edukacji, programowe oraz organizacyjne. Zmiany w szkolnictwie wyższym, związane z wprowadzaniem w Polsce Ustawy o szkolnictwie wyższym, realizacją procesu bolońskiego, wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, wymagają również od akademickiego środowiska geograficznego rewizji dotychczasowych rozwiązań oraz wypracowania nowego modelu kształcenia geografów w szkole wyższej. Pomimo krytycznych ocen środowiska nauczycieli szkolnych i akademickich, dokonywane są przekształcenia strukturalne i programowe, które wymagają nie tylko uwagi, ale również określonych działań. Pojawia się zatem pytanie, jak w tej nowej rzeczywistości funkcjonuje i ma funkcjonować szkolna edukacja geograficzna oraz akademickie kształcenie geografów, jakie są skutki oraz pożądane kierunki wprowadzanych zmian? Przekazujemy Czytelnikom drugi tom Prac Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego celem jest próba spojrzenia na edukację geograficzną na różnych etapach kształcenia oraz namysłu nad nią zainteresowanych geograficznym kształceniem akademickim i szkolną edukacją geograficzną. Tematyka opracowań tworzących poszczególne rozdziały obejmuje więc odpowiadające sobie zagadnienia związane z akademickim kształceniem geografów oraz współczesnymi problemami szkolnej edukacji geograficznej. Bardzo istotnym problemem, jaki rysuje się od wielu dziesiątków lat, jest brak wspólnych płaszczyzn działania i dobrej współpracy pomiędzy kadrą akademicką a środowiskiem nauczycieli. Ideą przewodnią tomu jest ukazanie podobieństw problemów edukacyjnych, rozpoznanie różnic i dysonansów edukacji akademickiej i szkolnej w pojmowaniu współczesnych zadań geografii, zakładanych efektów kształcenia, kryteriów ich oceniania, metodach kształcenia oraz identyfikacja najważniejszych obszarów współdziałania. Idea ta nie zakłada tożsamości problemów, jednakże akcentuje potrzebę wspólnych działań, gdyż od poziomu edukacji geograficznej na wszystkich etapach kształcenia zależy społeczny odbiór naszej dyscypliny i poza formalnymi efektami kształcenia geograficznego, społeczna ocena jej przydatności.
dc.description.sponsorship Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.language.iso pol
dc.publisher Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Pracownia Dydaktyki Wydziału BiNoZ Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Zakład Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Łódzkiego
dc.relation.ispartofseries Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG;tom 2, 2012
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject dydaktyka geografii
dc.subject edukacja geograficzna
dc.subject nauczyciel geografii
dc.title Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, 278 s.
dc.title.alternative Selected problems of acedemic and school geographical education
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations