Home

Mimo woli i mimowolnie jako wykładniki relacji umysł–ciało

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żochowska, Natalia
dc.date.accessioned 2016-06-20T12:17:41Z
dc.date.available 2016-06-20T12:17:41Z
dc.date.issued 2015-07-24
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana, Vol. 11, pp. 87-98
dc.identifier.issn 2391-7768
dc.identifier.other doi:10.12775/LinCop.2014.038
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3493
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest jednostka mimowolnie , którą porównuję z takimi wyrażeniami jak mimo woli i odruchowo , głównym celem prezentowanych rozważań jest jednak ustalenie, na czym polega różnica znaczeniowa między tymi przysłówkami. W artykule staram się uzasadnić hipotezę mówiącą, że relacja semantyczna zachodząca między nimi jest podobna do relacji zauważonej przez A. Wierzbicką w pracy z 1969 roku, gdzie badaczka zwraca uwagę na nieidentyczność podmiotów, o których orzeka się zdania takie jak Adam waży 70 kg. i Adam jest dobry. (Wierzbicka 1969; 62, 63). By dowieść słuszności postawionej hipotezy, pokazuję ograniczenia semantyczne, jakie na czasowniki nakłada jednostka mimowolnie i staram się wyjaśnić, z czego wynikają. Na końcu artykułu stawiam tezę, mówiącą, że jednostka mimowolnie zawiera w swojej strukturze semantycznej jednoznacznie wyznaczony obiekt czynności, którym jest własne ciało i mówi o stosunku agensa do swojego ciała wykonującego daną czynność.
dc.description.abstract The subject matter of this article is the adverb mimowolnie, which I compare with such expressions as mimo woli and odruchowo. However the aim of the discussion is to establish the semantic difference between these adverbs. In the article, I attempt to justify the hypothesis that the semantic relation between them is similar to the one noticed by A. Wierzbicka, in her work from 1969, where she emphasizes the non-identicality of subjects in such sentences as Adam waży 70 kg. and Adam jest dobry. (Wierzbicka 1969: 62, 63). In order to prove the hypothesis proposed, I demonstrate the semantic restrictions imposed by the lexical unit mimowolnie on verbs (e.g. perceptual verbs), and then I try to explain what they stem from. At the end of the article, I put forward the thesis that the adverb mimowolnie contains, in its semantic structure, an explicitly specified object of activity, which is one's own body and that it designates the agent's attitude towards his or her body that is performing the given activity.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject łączliwość leksykalna
dc.subject przysłówek
dc.subject umysł
dc.subject ciało
dc.subject lexical collocation
dc.subject adverb
dc.subject mind
dc.subject body
dc.title Mimo woli i mimowolnie jako wykładniki relacji umysł–ciało
dc.title.alternative Mimo woli and mimowolnie as the exponents of relation ‘mind–body’
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations