Home

Relations between features of forest floor vegetation and surface soil horizons properties in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in southwest Poland

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sewerniak, Piotr
dc.contributor.author Gonet, Sławomir
dc.contributor.author Piernik, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-02-15T07:45:22Z
dc.date.available 2013-02-15T07:45:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Polish Journal of Soil Science vol. 42 (2), 2009, pp. 193-202
dc.identifier.issn 0079-2985
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/347
dc.description.abstract The paper presents the studies on relations between features of forest floor vegetation and surface soil horizons (organic and humus) properties. The research was taken in 100 pine stands located in southwest Poland. The investigated relations were different when concerning two forest floor layers. The higher values of the analysed herb layer indicators (the herb layer cover and the amount of plant species in the herb layer) are related to the higher trophy of the surface soil horizons. For the analogous moss layer indicators the relations are opposite to the herb layer relations. In the investigated pine stands the forest floor species composition was more related to organic than to humus horizon properties.
dc.description.abstract Badania przeprowadzono na 100 powierzchniach badawczych położonych w drzewostanach sosnowych na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec, Głogów i Oława w południowo-zachodniej Polsce. Za pomocą analizy korelacji wykazano, że na badanych powierzchniach analizowane zależności są różne dla poszczególnych warstw runa. Wartości analizowanych wskaźników dotyczących warstwy zielnej runa (stopień pokrycia warstwy i liczba gatunków roślin w warstwie) są pozytywnie skorelowane z trofizmem poziomu organicznego i próchnicznego gleby. Zależności dla analogicznych wskaźników wyliczonych dla warstwy przyziemnej runa (mchów i porostów) okazały się przeciwne do tych uzyskanych dla warstwy zielnej. Na podstawie przeprowadzonej analizy porządkowania w pakiecie CANOCO stwierdzono, że skład gatunkowy runa jest na analizowanych powierzchniach badawczych silniej zależny od właściwości poziomu organicznego niż próchnicznego gleby.
dc.language.iso eng
dc.publisher Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject ground vegetation
dc.subject topsoil
dc.subject Pinus sylvestris
dc.subject sosna zwyczajna
dc.subject Scots pine
dc.subject relacje między glebą a roślinnością
dc.title Relations between features of forest floor vegetation and surface soil horizons properties in Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in southwest Poland
dc.title.alternative Relacje między cechami runa a właściwościami powierzchniowych poziomów gleby w drzewostanach sosnowych południowo-zachodniej Polski
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations