Home

Legalność tzw. paragrafu norweskiego z 1536 roku w świetle postanowień norwesko-duńskiego traktatu unijnego z 1450 roku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bąk, Hubert
dc.date.accessioned 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.available 2016-06-20T11:59:54Z
dc.date.issued 2016-03-15
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 17, pp. 17-42
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3476
dc.description.abstract The aim of this study is to demonstrate that the roules of the The King’s Christian III valghandfastning issued in 1536, known in historiography as „Norwegian paragraph”, was contrary to the the Bergen Treaty of 1450. This document, which is an act of the Union, contain regulations, according to which Denmark and Norway were to remain – on an equal rights – in personal union. Handfastning issued in 1536, changed Norway into a D anish province. As a result the Norwegian statehood was abolished and the rules of Bergen Treaty were broken. According to the author opninion, the Union roules issued in 1450, could not be replaced by unilateral act of the King, as the handfastning was. The King Christian III actions were inconsistent with the binding law.
dc.description.abstract Celem pracy jest wykazanie, że postanowienia kapitulacji wyborczej ( handfastning ) krola Chrystiana III z 1536 roku, zwane w historiografii „paragrafem norweskim”, stoją w sprzeczności z tzw. traktatem bergeńskim z 1450 roku. Dokument ten, będący aktem unijnym, zawierał regulacje, zgodnie z ktorym Dania i N orwegia miały odtąd pozostawać ze sobą na rownych prawach w unii personalnej. Krolewska kapitulacja z 1536 roku sprowadzała natomiast Norwegię do roli duńskiej prowincji, co w praktyce oznaczało likwidację norweskiej państwowości i złamanie reguł bergeńskich. Zdaniem autora postanowienia unijne z 1450 roku nie mogły zostać zastąpione przez jednostronny akt krolewski, jakim był handfastning , a działanie krola Chrystian III było niezgodne z obowiązującym wowczas prawem.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject norvegian-danisch union
dc.subject union treaty
dc.subject håndfæstning
dc.subject riksådskonstitusjonalisme
dc.subject king’s power
dc.subject „unia duńsko-norweska”
dc.subject traktat unijny
dc.subject konstytucjonalizm rad państwa
dc.subject władza królewska
dc.title Legalność tzw. paragrafu norweskiego z 1536 roku w świetle postanowień norwesko-duńskiego traktatu unijnego z 1450 roku
dc.title.alternative Legality of „Norwegian paragraph” issued in 1536 against a background of Norvegian-Danisch Union Treaty of 1450
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations