Home

The cooperation of a pregnant women with a physician and a midwife and selected aspects of the course of childbirth

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rogala, Dorota
dc.contributor.author Mazur, Aleksandra
dc.contributor.author Maślińska, Mariola
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.available 2016-06-14T13:18:56Z
dc.date.issued 2015-07-23
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 29, pp. 69-74
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3383
dc.description.abstract Cel. Głównym celem podjętych badań była ocena związku między współpracą ciężarnej z lekarzem i położną w okresie ciąży a wybranymi aspektami przebiegu porodu. Materiał. Badaniami objęto 234 kobiety w 38-42 tygodniu ciąży o prawidłowym przebiegu, które urodziły żywy płód, różniące się między sobą wiekiem, wykształceniem, stanem cywilnym, miejscem zamieszkania, ilością ciąż i przebytych porodów. Metody. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety osobowej i zebranych danych z dokumentacji okresu ciąży i dokumentacji szpitalnej. Wśród wskaźników przebiegu porodu analizowano: czas trwania porodu, poziom aktyw-ności własnej podczas porodu, korzystanie ze środków przeciwbólowych, obrażenia dróg rodnych w czasie porodu, stan noworodka i sposób ukończenia porodu. Wśród wskaźników współpracy analizowano moment zgłoszenia się ciężarnej do lekarza, ilość wizyt w ciąży, przestrzeganie zaleceń personelu. Wyniki i wnioski. 1. Przeprowadzone badania nie wykazały zależności między współpracą ciężarnej z lekarzem i położną w okresie ciąży a wybranymi aspektami przebiegu porodu. 2. Kobiety po przygotowaniu w szkole rodzenia częściej  były pod opieką lekarza już w pierwszym trymestrze ciąży, chodziły na wyznaczone wizyty regularnie, przestrzegały zaleceń lekarskich.
dc.description.abstract Aim. The research was mainly aimed at assessing the relation between the cooperation of pregnant women with a physician and a midwife during pregnancy and selected aspects of the course of childbirth.  Material. 234 women in 38th – 42nd week of low-risk pregnancy were included in this research. They gave live births, differed in age, education, marital status, place of residence, number of pregnancies, and deliveries.  Methods. The research was performed with the use of own survey and the data collected from the documentation of pregnancy and hospital record. The following were analysed amongst the indicators of the course of childbirth: childbirth duration time, own activity level during childbirth, the use of painkillers, trauma of genital tract sustained during childbirth, newborn child's condition and childbirth conclusion method. The following were analysed amongst the indicators of the cooperation with a physician and a midwife during pregnancy: the first medical consultation, the number of visits in pregnancy, observance of recommendation of staff. Results and conclusions. 1. The conducted research did not prove any correlation between the cooperation of pregnant women with a physician and a midwife during pregnancy and selected aspects of the course of childbirth. 2. The women who attended the antenatal classes were more often to under medical care as soon as in the first trimester, regularly attended the appointed consultations, and followed medical recommendations.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cooperation
dc.subject medical care
dc.subject obstetrician
dc.subject pregnant women
dc.subject childbirth
dc.subject współpraca
dc.subject opieka medyczna
dc.subject lekarz położnik
dc.subject ciężarna
dc.subject poród
dc.title The cooperation of a pregnant women with a physician and a midwife and selected aspects of the course of childbirth
dc.title.alternative Współpraca ciężarnej z lekarzem i położną a wybrane aspekty przebiegu porodu
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations