Home

W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego. Św. Tomasza z Akwinu Super Epitolam ad Ephesios i wybrane nowożytne interpretacje egzegetyczne na przykładzie Ef 5,1–2

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kubanowski, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-06-03T12:17:16Z
dc.date.available 2016-06-03T12:17:16Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 3, Vol. 8, pp. 55-66
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2015.017
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3305
dc.description.abstract The purpose of this paper is comparison Aquinas’s commentary to Eph. 5:1–2 with modern exegetical commentaries and answer to question about true hermeneutical ways to understanding biblical senses. In the beginning, author presents the main directions to renew a contemporary exegesis. Next, he describe a general hermeneutical tools used by Aquinas. After this comprehensive introduction author begins an exact exegesis. Based on  Super Epistolam ad Ephesios lectura he features Aquinas’s interpretation of the next biblical verses and compares them with contemporary interpretations from M. Barth, E. Best, F.F. Bruce, A. Jankowski, H. Langkammer and R. Schnackenburg. The conclusions are positive and hopeful for the continuous researches of mutual hermeneutical language between medieval exegesis and modern biblical interpretations.
dc.description.abstract Celem tego artykułu jest porównanie komentarza Akwinaty do fragment Ef 5,1–2 z nowożytnymi komentarzami biblijnymi i odpowiedź na pytanie dotyczące hermeneutycznych ścieżek prowadzących do zrozumienia sensów Pisma Świętego. Na samym początku autor przedstawia główne kierunki odnowy współczesnej egzegezy. Następnie ogólnie opisuje hermeneutyczne narzędzia stosowane przez Tomasza z Akwinu. Po obszernym wprowadzeniu autor artykułu rozpoczyna właściwą egzegezę fragmentu Ef 5,1–2. Bazując na Super Epistolam ad Ephesios lectura , przedstawia interpretację Akwinaty do kolejnych wersetów listu i porównuje je ze współczesnymi komentarzami takich autorów, jak: M. Barth, E. Best, F.F. Bruce, A. Jankowski, H. Langkammer i R. Schnackenburg. Wyciągnięte z tego wnioski okazują się pozytywne i dające nadzieje na kontynuowanie poszukiwań wspólnego języka hermeneutyki pomiędzy średniowieczną egzegezą a nowożytnymi interpretacjami biblijnymi.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Thomas Aquinas
dc.subject Epistle to the Ephesians
dc.subject exegesis of Bible
dc.subject canonical execesis
dc.subject exegesis renew
dc.subject hermeneutical tools
dc.subject Tomasz z Akwinu
dc.subject List do Efezjan
dc.subject egzegeza Biblii
dc.subject egzegeza kanoniczna
dc.subject odnowa egzegezy
dc.subject narzędzia hermeneutyczne
dc.title W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego. Św. Tomasza z Akwinu Super Epitolam ad Ephesios i wybrane nowożytne interpretacje egzegetyczne na przykładzie Ef 5,1–2
dc.title.alternative In Searching of Senses of Holy Scripture. St. Thomas Aquinas’ Super Epistolam ad Ephesios and selected modern exegetical interpretations of Eph. 5:1–2
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations