Home

Sport i zdrowie w okresie dorosłości

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Błajet, Piotr
dc.date.accessioned 2016-05-13T07:38:48Z
dc.date.available 2016-05-13T07:38:48Z
dc.date.issued 2015-07-17
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 21, pp. 173-186
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2014.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3226
dc.description.abstract Hans-Georg Gadamer claims that, with increasing age, it is not a disease but health that becomes the most wonderful phenomenon. Medicine does not help in understanding this miracle. Health is not subjected to objectify because its quality is subjective itself. Some solution to the diagnosis of health in adulthood may be included in behavioral health indicators as proposed by J. Rostowski. One of them refers to mental and physical activity. The text lists the phenomena of sport with five new factors of aging prevention strategy “PIWKO”. An attempt was made to indicate health benefits of sports activity during adulthood. On the basis of examples taken from popular recreational sports, it was possible to indicate that adults display limited applicability of D. Kolb’s learning model.
dc.description.abstract Hans-Georg Gadamer twierdzi, że wraz z upływającym wiekiem to nie choroba, a zdrowie staje się cudowną osobliwością. Medycyna nie pomaga w zrozumieniu tego cudu. Zdrowie nie poddaje się obiektywizacji, jest jakością subiektywną. Pewnym rozwiązaniem w diagnozowaniu zdrowia w okresie dorosłości mogą być behawioralne wskaźniki zdrowia zaproponowane przez J. Rostowskiego. Jednym ze wskaźników jest aktywność umysłowa i fizyczna. W tekście zestawiono fenomeny sportu z autorską pięcioczynnikową strategią profilaktyki starzenia się „PIWKO”. Podjęto próbę wskazania na walory zdrowotne aktywności sportowej w okresie dorosłości. Opierając się na przykładach popularnych sportów rekreacyjnych, wskazano na ograniczone możliwości zastosowania modelu uczenia się dorosłych D. Kolba w uczeniu się sportu przez osoby dorosłe.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject sport
dc.subject health
dc.subject adult learning
dc.subject sport
dc.subject zdrowie
dc.subject uczenie się dorosłych
dc.title Sport i zdrowie w okresie dorosłości
dc.title.alternative Sport and health in adulthood
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations