Home

Sekularyzacja sacrum i jej konsekwencje pastoralno-wychowawcze

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pilarz, Krzysztof
dc.date.accessioned 2016-05-12T09:58:57Z
dc.date.available 2016-05-12T09:58:57Z
dc.date.issued 2015-06-24
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 28, pp. 11-26
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2014.055
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3128
dc.description.abstract The article aims to present some thoughts about secularization of sacrum and relation between sacrum, profanum and divinum. The secularization of sacrum is a serious problem in pastoral and educational work, especially in postmodernism and its “anthropological direction”. The trouble with sacrum is deeply rooted not only in West culture and civilization, but also within Christian community. The only cure in this crisis of sacrum (and, in fact, profanum) is remembered about divinum, God himself, who is not a myth or philosophical conception, but real person. To do it, it’s a necessary to take care about true Christian life and education, fully of love, faith and hope. Only true Christian can be a faithfully witness of Christ.
dc.description.abstract W artykule przedstawiono kilka wątków dotyczących sekularyzacji sacrum oraz relacji pomiędzy trzema sferami: sacrum, profanum oraz divinum. Sekularyzacja sacrum jest obecnie poważnym problemem w pracy pastoralno- -wychowawczej, zwłaszcza w kontekście postmodernistycznego „zwrotu antropologicznego”. Problem z kategorią sacrum jest głęboko zakorzeniony nie tylko w szeroko rozumianej zachodniej kulturze i cywilizacji, ale i w samej społeczności chrześcijańskiej. Jedynym lekarstwem na kryzys sacrum (i w rzeczywistości także profanum) jest pamięć o sferze divinum, o samym Bogu, który nie jest tylko mitem lub filozoficzną koncepcją, ale realną osobą. W tym celu należy kłaść szczególny nacisk na prawdziwe chrześcijańskie życie i wychowanie, pełne miłości, wiary i nadziei. Tylko prawdziwy chrześcijanin może być wiarygodnym świadkiem Chrystusa.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Sacrum, profanum
dc.subject divinum
dc.subject faith
dc.subject Christian education
dc.subject wiara
dc.subject chrześcijańskie wychowanie
dc.title Sekularyzacja sacrum i jej konsekwencje pastoralno-wychowawcze
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations