Home

Zespołowa opieka duszpasterska jako forma opieki duchowej w ochronie zdrowia i pomocy społecznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Janowicz, Anna
dc.contributor.author Krakowiak, Piotr
dc.contributor.author Krobicki, Marek
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:04:05Z
dc.date.available 2016-03-17T12:04:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation W. Wójcik, B. Płonka-Syroka, M. Szyszka (red.), Niepełnosprawność w perspektywie społeczno-opiekuńczej, zawodowej i terapeutycznej, T.2., Katowice 2015.
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3097
dc.description In addition to the traditional model of individual pastoral assistance chaplains exist in many countries, pastoral care team with the participation of clergy and laity, open to ecumenical and interreligijną cooperation for the sake of spiritual and religious needs of residents. Also in Poland, pastoral care teams should take care not to, with respect for religious and cultural diversity. In order to do this effectively we need new tools to study the spiritual needs, in addition to the traditional tools of pastoral care and sacramental care. There are numerous tools for studying religion, but the lack of working tools study the spiritual needs of the residents. Such an assumption meets the qualitative questionnaire FICA by prof. Christina M. Puchalski. His adaptation into Polish can help you turn a practical spiritual dimension in the care process.
dc.description.abstract Obok tradycyjnego modelu indywidualnej pomocy duszpasterskiej kapelanów istnieje w wielu krajach zespołowa opieka duszpasterska z udziałem duchownych i świeckich, otwarta na ekumeniczną i interreligijną współpracę w trosce o potrzeby duchowo-religijne podopiecznych. Również w Polsce zespoły opieki duszpasterskiej powinny zatroszczyć się o nie, z szacunkiem dla różnorodności religijnych i kulturowych. By móc to skutecznie czynić potrzebne są nowe narzędzia do badania potrzeb duchowych, obok tradycyjnych narzędzi duszpasterskiej troski i sakramentalnej opieki. Istnieją liczne narzędzia badania religijności, ale brak wypracowanych narzędzi badania duchowych potrzeb podopiecznych. Takie założenie spełnia jakościowy kwestionariusz FICA autorstwa prof. Christiny M. Puchalski. Jego adaptacja na język polski może pomóc w praktycznym włączaniu wymiaru duchowego w proces opieki.
dc.description.sponsorship Badania własne UMK 197, Piotr Krakowiak
dc.language.iso pol
dc.publisher Katowice
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject potrzeby religijne
dc.subject opieka duchowa
dc.subject zespołowa opieka duszpasterska
dc.subject narzędzia do badania potrzeb duchowych
dc.subject FICA
dc.subject wolontariat
dc.subject ochrona zdrowia
dc.subject pomoc społeczna
dc.title Zespołowa opieka duszpasterska jako forma opieki duchowej w ochronie zdrowia i pomocy społecznej
dc.title.alternative Team pastoral care as a form of spiritual care in health care and social assistance in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations