Home

Nanomateriały wytwarzane z fazy gazowej i polimeryczne nanokompozyty; Seminarium/Laboratorium

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piszczek, Piotr
dc.contributor.author Kaczmarek, Halina
dc.contributor.author Radtke, Aleksandra
dc.contributor.author Czerniawski, Tadeusz
dc.contributor.author Łukasiak, Zbigniew
dc.date.accessioned 2016-02-26T09:44:21Z
dc.date.available 2016-02-26T09:44:21Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3058
dc.description.abstract Techniki osadzania z fazy gazowej należą do jednego z najstarszych i najważniejszych sposobów wytwarzania nanomateriałów, szczególnie nanowarstw, nanokryształów, nanodrutów, czy też nanorurek. W odizolowanej komorze odparowywany jest materiał lub związek chemiczny, z którego zamierza się otrzymać nanomateriał. Zachodzące w następnej kolejności procesy fizyczne lub chemiczne prowadzą do zarodkowania i wzrostu nanocząstek, które dzięki dalszym procesom powierzchniowym i samoorganizacji prowadzą do utworzenia określonego obiektu. Metody osadzania z fazy gazowej można podzielić na: (a) techniki osadzania, w których najważniejsza rolę odgrywają procesy fizyczne, (b) techniki chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) i (c) techniki oparte na procesach pirolizy. Kompozyty polimerowe, zwane również kompozycjami polimerowymi lub tworzywami wzmocnionymi, są układami dwu- lub wieloskładnikowymi, w których bazę stanowi związek wielkocząsteczkowy, a dodany modyfikator jest składnikiem decydującym o zmianie jego właściwości fizykochemicznych w stosunku do wyjściowego polimeru. Najczęściej dodawanymi substancjami modyfikującymi są napełniacze, które powodują pożądaną zmianę wytrzymałości mechanicznej, udarności, twardości, odporności termicznej, czy fotostabilności. Do innych powszechnie stosowanych modyfikatorów można zaliczyć plastyfikatory, stabilizatory lub środki ułatwiające przetwórstwo. Najczęściej są to substancje w postaci stałej, chociaż niektóre mogą być też cieczami. Modyfikacja powoduje też zmianę innych właściwości fizykochemicznych polimeru (m. in. gęstości, właściwości optycznych, elektrycznych, spektroskopowych, powierzchniowych).
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject osadzanie z fazy gazowej
dc.subject PVD
dc.subject CVD
dc.subject ALD
dc.subject struktura powierzchni
dc.subject nanokompozty polimerowe
dc.subject nanomateriały
dc.subject nanotechnologie
dc.title Nanomateriały wytwarzane z fazy gazowej i polimeryczne nanokompozyty; Seminarium/Laboratorium
dc.title.alternative Nanomaterials produced from the gas phase and polymeric nanocomposites; Seminary and Laboratory
dc.type info:eu-repo/semantics/lecture


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations