Home

Trendy w badaniach nad edukacją na odległość. Przegląd wybranej literatury

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kwiatkowska, Wioletta
dc.date.accessioned 2016-02-18T10:51:51Z
dc.date.available 2016-02-18T10:51:51Z
dc.date.issued 2016-02-18
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3044
dc.description.abstract Autorka artykułu dokonuje przeglądu literatury, w tym wybranych wiodących czasopism w obszarze edukacji na odległość, skupiając swoją uwagę na problematyce podejmowanych dociekań oraz stosowanych metodach postępowania badawczego. Rozpatruje prace z ostatnich dziesięciu lat, analizując doświadczenia ekspertów i badaczy w tym zakresie. Zauważa ona konieczność przyjęcia integracji wielu podejść metodologicznych, w tym szerszej gamy metod badawczych, oraz współpracy uczonych, którzy wdrażają kształcenie na odległość w kontekście międzynarodowym. Można ten tekst potraktować jako refleksję nad zmianami w badaniach naukowych w obszarze edukacji na odległość.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject badania empiryczne
dc.subject edukacja na odległość
dc.subject metody badawcze
dc.subject poznanie
dc.title Trendy w badaniach nad edukacją na odległość. Przegląd wybranej literatury
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations