Home

Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Skibińska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-02-18T10:49:01Z
dc.date.available 2016-02-18T10:49:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji/ red. nauk. Dorota Siemieniecka, s. 49-67
dc.identifier.isbn 978-83-231-3387-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3040
dc.description.abstract Zmiany cywilizacyjne wymuszają na szkole zmiany, by mogła ona przygotować do aktywnego życia w społeczeństwie informacyjnym jej nowych członków. Jednak czy dzisiejszy uczeń potrzebuje edukacji w zakresie posługiwania się informacją? Może gotowy jest do współczesnego życia, nauki i pracy? Z jednej strony uczeń XXI wieku jawi się jako bystry wielozadaniowec, medialny i technologiczny specjalista lubiący działać i rozwiązywać praktyczne problemy. Z drugiej strony rysowany jest obraz bezkrytycznego odbiorcy mediów o nieustalonej hierarchii wartości, działającego szybko, by nie rzec bezmyślnie, funkcjonującego na pograniczu realnej i wirtualnej rzeczywistości. Jaki więc jest współczesny uczeń? Celem poniższego tekstu jest wywołanie refleksji, pozwalającej sformułować odpowiedź na postawione pytanie.
dc.description.sponsorship Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject umiejętności informacyjne
dc.subject pokolenie Google
dc.subject digital natives
dc.title Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej?
dc.title.alternative Do digital generations information education?
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations