Home

Glosa do postanowienia SN z dnia 23 listopada 2012 roku, I CZ 147/12, omów. Monitor Prawa Bankowego 2013, nr 10

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-14T10:08:35Z
dc.date.available 2015-07-14T10:08:35Z
dc.date.issued 2014-10
dc.identifier.citation Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 10, ss. 35-44
dc.identifier.issn 2081-9021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2874
dc.description.abstract Autor krytycznie odniósł się do stanowiska Sądu Najwyższego sformułowanego w tezie postanowienia, z którego wynika, że sąd cywilny rozpoznający żądanie naprawienia szkody nie jest związany decyzją administracyjną KNF. W stanie faktycznym (pomijając szczegóły) poszkodowany działaniem towarzystwa funduszy inwestycyjnych domagał się naprawienia szkody i w toku procesu wniósł m.in. o przeprowadzenie dowodu z decyzji administracyjnej wydanej przez KNF przeciwko pozwanemu i nakładającej karę administracyjną. Sąd wniosku nie uwzględnił. Jak się wydaje, takie stanowisko nie mogłoby zostać uznane za wskazówkę w innych przypadkach, w których na pozwanego została nałożona sankcja administracyjna. Zdaniem Autora decyzja administracyjna KNF nie ma - oczywiście - statusu prejudykatu (brak podstawy prawnej), a sąd cywilny nie jest nią związany (brak podstawy prawnej). Inaczej sprawa się ma przy ocenie wpływu wyroku sądu karnego na sprawę cywilną (art. 1 k.p.c.), czy też wpływu wyroku sądu administracyjnego na sprawę cywilną (art. 170 p.p.s.a.). Nie ma jednak przeszkód, aby decyzja administracyjna została wykorzystana w postępowaniu cywilnym przynajmniej jako dowód w sprawie. Także decyzja nieprawomocna. Autor przytoczył liczne argumenty na poparcie sformułowanego stanowiska.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject szkoda giełdowa
dc.subject odpowiedzialność odszkodowawcza firm inwestycyjnych, banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych
dc.subject decyzja administracyjna
dc.subject prejudykat
dc.subject decyzja KNF
dc.subject delikt administracyjny
dc.subject związanie sądu decyzją administracyjną
dc.title Glosa do postanowienia SN z dnia 23 listopada 2012 roku, I CZ 147/12, omów. Monitor Prawa Bankowego 2013, nr 10
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations