Home

Glosa do wyroku SN z dnia 20 maja 2005 roku, III CKN 661/04, opubl. Biuletyn SN 2005, nr 9, poz. 21, OSNC 2006, nr 4, poz. 73

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-10T14:47:11Z
dc.date.available 2015-07-10T14:47:11Z
dc.date.issued 2007-09
dc.identifier.citation Przegląd Sądowy 2007, nr 9, ss. 130-138
dc.identifier.issn 0867-7255
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2862
dc.description.abstract Autor z aprobatą odniósł się do tezy wyroku sformułowanej przez SN, który stwierdził, że wadliwa obsługa rachunku bankowego, polegająca na umożliwieniu lub tolerowaniu przestępczej działalności pracownika banku może stanowić czyn niedozwolony wg art. 415 kodeksu cywilnego. Teza i uzasadnienie wyroku jednoznacznie świadczą o poszerzaniu się podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej profesjonalistów z branży finansowej. To tendencja słuszna, zwłaszcza we współczesnych realiach i coraz bardziej komplikujących się stosunkach społeczno-gospodarczych. Obecnie możemy oczekiwać od profesjonalistów najwyższej staranności w najdrobniejszych detalach. W stanie faktycznym leżącym u podstaw glosowanego wyroku bank dopuścił się naruszenia obowiązków organizacyjnych. Zostały one zakwalifikowane jako delikt banku. Glosa w poszerzonym wymiarze odnosi się do tego aspektu sprawy, podobnie jak do kwestii zbiegu podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej wg art. 443 kodeksu cywilnego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject bank
dc.subject dom maklerski
dc.subject firma inwestycyjna
dc.subject odpowiedzialność odszkodowawcza banku, domu maklerskiego, firmy inwestycyjnej
dc.subject odpowiedzialność deliktowa banku, domu maklerskiego, firmy inwestycyjnej
dc.subject chińskie mury
dc.title Glosa do wyroku SN z dnia 20 maja 2005 roku, III CKN 661/04, opubl. Biuletyn SN 2005, nr 9, poz. 21, OSNC 2006, nr 4, poz. 73
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations