Home

Glosa do wyroku TK z dnia 29 września 2004 roku, P 20/02, opubl. Dz. U. Nr 160, poz. 1678; OTK-A 2004, z. 6, poz. 61

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2015-07-09T19:49:33Z
dc.date.available 2015-07-09T19:49:33Z
dc.date.issued 2005-12
dc.identifier.citation Państwo i Prawo 2005, z. 12, ss. 112-117
dc.identifier.issn 0031-0980
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2850
dc.description.abstract Autor z aprobatą odniósł się do stanowiska TK w sprawie różnicowania wysokości opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu w porównaniu z wysokością opłaty dodatkowej za jazdę na podstawie biletu ulgowego, ale bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego. Wyrok TK stał się podstawą nowelizacji ustawy - Prawo przewozowe. Glosowane orzeczenie dostarczyło argumentów przemawiających za sformułowaniem koncepcji środków symbolizujących prawa podmiotowe, obejmujących kategorię znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia, dokumentowe papiery wartościowe oraz zdematerializowane papiery wartościowe, a także - coraz popularniejsze ostatnio - tzw. waluty wirtualne, w tym m.in. bitcoina. Podstawą koncepcji jest teza wyjściowa o związaniu prawa podmiotowego (dowolnej treści i wynikającego z dowolnego źródła) z nośnikiem (dowolnej postaci). Środki symbolizujące prawa podmiotowe powstają w wyniku nadejścia skutków zdarzenia prawnego. Rodzaj zdarzenia decyduje o charakterze i kwalifikacji prawnej poszczególnych postaci środków symbolizujących prawo podmiotowe. Na tej zasadzie można wyodrębnić środki symbolizujące publiczne prawa podmiotowe oraz środki symbolizujące prywatne prawa podmiotowe. Treść zdarzenia prawnego decyduje o reżimie cyrkulacji praw podmiotowych związanych z nośnikiem oraz o reżimie wykonywania tych praw podmiotowych przez osobę uprawnioną (tj. posiadacza nośnika). Autor swoją koncepcję rozwijał konsekwentnie w późniejszych publikacjach.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject papiery wartościowe
dc.subject zdematerializowane papiery wartościowe
dc.subject dokument uprawniający do przejazdu ulgowego
dc.subject środki symbolizujące prawa podmiotowe
dc.subject znaki legitymacyjne stwierdzające obowiązek świadczenia
dc.title Glosa do wyroku TK z dnia 29 września 2004 roku, P 20/02, opubl. Dz. U. Nr 160, poz. 1678; OTK-A 2004, z. 6, poz. 61
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations