Home

Zagadnienia prawne systemu dochodów samorządu powiatowego i propozycje jego reformy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Borodo, Andrzej
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:42:03Z
dc.date.available 2015-07-07T08:42:03Z
dc.date.issued 2015-06-14
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 2, Vol. 3, pp. 9-21
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2015.011
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2820
dc.description.abstract There are two types of the counties in Poland: land county (encompassing a number of small towns and communes) and urban county (a large town above 100 000 inhabitants). The current system of budget revenues of the counties is doubtful and should be changed. This article presents proposals for creating of land county revenues system and a separate system for revenues of large towns. Local taxes, subventions, grants must be built separately for these two different types of local governments.
dc.description.abstract Obecny system dochodów samorządu powiatowego budzi zastrzeżenia i powinien być zmieniony. Powiat ma dwie formy: powiatu ziemskiego (złożonego z wielu samodzielnych gmin) i miasta na prawach powiatu (dużego miasta mającego z reguły powyżej 100 tys. mieszkańców). W opracowaniu wskazuje się, że trzeba stworzyć odrębny system dochodów powiatów ziemskich i odrębny, właściwy dla miast na prawach powiatu, system dochodów tych miast. Źródła podatkowe, udziały, subwencje, dotacje należy zbudować oddzielnie dla tych dwóch różnych typów samorządów. Posiadają one swą specyfikę ustrojową, organizacyjną, społeczną, gospodarczą, demograficzną.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject counties in Poland
dc.subject system of budget revenues of land and urban counties
dc.subject new proposals for revenues of counties
dc.subject powiaty w Polsce
dc.subject system dochodów powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu
dc.subject propozycje reform
dc.title Zagadnienia prawne systemu dochodów samorządu powiatowego i propozycje jego reformy
dc.title.alternative The revenues system of the counties in Poland and proposals for its reform
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations