Home

Proces planowania i podejmowania decyzji na przykładzie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Skarba, Marta
dc.date.accessioned 2015-04-10T08:14:49Z
dc.date.available 2015-04-10T08:14:49Z
dc.date.issued 2015-03-23
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 41, pp. 131-147
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2702
dc.description.abstract The goal of this article is to show how important and complex the processes of planning and decision making for an enterprise are. Moreover, the article also presents a psychological side which is not very well described in the management but which plays a significant role. The combination of this perception with the traditional description completes plans, objectives and decisions for enterprises.
dc.description.abstract Celem artykułu jest pokazanie, jak ważne i złożone są procesy planowania i podejmowania decyzji dotyczących organizacji oraz jakie błędy popełniają decydenci, wybierając spośród kilku zróżnicowanych rozwiązań.Badania przeprowadzone zostały w celu określenia, w jaki sposób w przedsiębiorstwach odbywa się proces planowania oraz jak podejmuje się decyzje. Pomiar został przeprowadzony w okresie od grudnia do maja 2011 roku wśród pracowników przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Instrumentem pomiarowym był kwestionariusz ankiety, obejmujący próbę 320 osób.W artykule autorka przedstawia również psychospołeczną stronę procesów, która odgrywa znaczącą rolę w omawianym zagadnieniu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject decision making
dc.subject planning
dc.subject goals
dc.subject rules of decision-making
dc.subject podejmowanie decyzji
dc.subject planowanie
dc.subject cele
dc.subject reguły decyzyjne
dc.title Proces planowania i podejmowania decyzji na przykładzie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego
dc.title.alternative The process of planning and decision-making in the enterprise as the main elements of management
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations