Home

Jurysdykcja państwa niemieckiego w warunkach wielokulturowego społeczeństwa – kilka wybranych przykładów ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego i konstytucyjnego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Janicka, Danuta
dc.date.accessioned 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.available 2015-04-10T06:24:02Z
dc.date.issued 2015-03-12
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 15, pp. 53-74
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2014.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2671
dc.description.abstract The article presents the contemporary Germany as a multicultural society in which the conflicts on the religious or moral background are often solved by a legislature and courts. The largest religious and ethnic group are Turks, therefore the problems, which actually appear the most frequently, are connected with the Islamic injunctions or with the activity of Islamic religious associations. The article elaborates on the three selected issues: bans on activity of Islamic religious associations, prohibition to wear Islamic headscarves by teachers in public schools and the statutory authorization for the circumcision procedure which does not have to be conducted by a doctor.  
dc.description.abstract Artykuł ukazuje współczesne Niemcy jako społeczeństwo wielokulturowe, w ktorym konflikty na tle religijnym czy obyczajowym są często rozwiązywane przez ustawodawcę i sądy. Największą grupę etniczno-religijną w Niemczech stanowią Turcy, dlatego problemy wynikające z nakazów islamu oraz działalności organizacji muzułmańskich występują w praktyce najczęściej. W artykule przeanalizowano trzy wybrane problemy: zakazy działalności muzułmańskich związków religijnych, zakaz noszenia islamskich chust przez nauczycielki zatrudnione w szkołach publicznych oraz ustawowe zezwolenie na zabiegi obrzezania, także takie wykonywane przez osoby niebędące lekarzami.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject contemporary Germany
dc.subject multiculturalism
dc.subject case-law of the German courts
dc.subject Islamic religious associations
dc.subject Islamic headscarf
dc.subject circumcision
dc.subject Niemcy współczesne
dc.subject wielokulturowość
dc.subject orzecznictwo sądów niemieckich
dc.subject islamskie związki religijne
dc.subject chusta islamska
dc.subject obrzezanie
dc.title Jurysdykcja państwa niemieckiego w warunkach wielokulturowego społeczeństwa – kilka wybranych przykładów ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego i konstytucyjnego
dc.title.alternative Jurisdiction of the German State in a multicultural society under special consideration of the administrative case-law and constitutional jurisprudence
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations