Home

Mistyczna teoria odkupienia w pismach św. Grzegorza z Nyssy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wyrąbkiewicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-02-03T13:21:55Z
dc.date.available 2015-02-03T13:21:55Z
dc.date.issued 2015-01-17
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 3, Vol. 7, pp. 125-143
dc.identifier.issn 1689-5150
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2014.017
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2435
dc.description.abstract The mystical theory of redemption in the writings of Gregory of Nyssa is concentrated on contemplating the mistery of Incarnation – inclusion of deificated human nature of Jesus Christ in the monad of humanity. This unity is the structural ground of co-deification of humanity and it enables human nature to achieve its initial mission-imitating the Personal Image of God, revealed in the Incarnated. The objective deification, donated humanity, elaborated by Gregory in the imagery of first fruits leavening with their own sanctity the cake of human nature, derives its causative power from perichoresis of Jesus Christ nature. Intercession of the Son of God enables humanity to regain participation in God, lost because of sin and it establishes the icon of a synthetic homogenous view of salvation of man.
dc.description.abstract Mistyczna teoria odkupienia św. Grzegorza z Nyssy koncentruje się wokół rozważenia tajemnicy Wcielenia jako włączenia przebóstwionej natury ludzkiej Jezusa Chrystusa w monadę ludzkości. Jedność ta stanowi formalną przyczynę współprzebóstwienia ludzkości i umożliwia naturze ludzkiej realizację jej pierwotnego powołania – naśladowania Osobowego Obrazu Bożego, objawionego we Wcielonym. Ofiarowane ludzkości obiektywne przebóstwienie, rozwijane przez Grzegorza w metaforyce pierwocin zakwaszających własną świętością ciasto natury ludzkiej, swą moc sprawczą czerpie z perychorezy natur Jezusa Chrystusa. Pośrednictwo Syna Bożego pozwala ludzkości odzyskać utracone przez grzech uczestnictwo w Bogu i stanowi ikonę jednolitej syntetycznej wizji historii zbawienia człowieka.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject mysticism
dc.subject human nature
dc.subject Incarnation
dc.subject deification
dc.subject Santification
dc.subject unity
dc.subject participation in God
dc.subject mistyka
dc.subject natura ludzka
dc.subject Wcielenie
dc.subject przebóstwienie
dc.subject uświęcenie
dc.subject jedność
dc.subject uczestnictwo w Bogu
dc.title Mistyczna teoria odkupienia w pismach św. Grzegorza z Nyssy
dc.title.alternative The Mystical Theory of Redemption in the Writings of Gregory of Nyssa
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations