Home

Edukacja ogólna według Theodore’a Bramelda. Od przeszłości do przyszłości

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kostyło, Hanna
dc.contributor.author Kostyło, Piotr
dc.date.accessioned 2015-02-03T13:13:55Z
dc.date.available 2015-02-03T13:13:55Z
dc.date.issued 2014-12-31
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 1, Vol. 33, pp. 131-148
dc.identifier.issn 1505-6872
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2014.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2429
dc.description.abstract The article presents the understanding of general education in Theodore Brameld’s social reconstructionism. After giving a short sketch of basic information on reconstructionism in the introduction, the authors focus on the relations between education and culture in perennialism and reconstructionism. The main issues analyzed in the text are the frontier areas in educational theory and practice; that is, the disciplines of knowledge indispensable for comprehensive understanding of education. Acquiring of that knowledge constitutes, according to Brameld, the base of general education in teachers’ preparation for work. The article ends with emphasizing the originality of Brameld’s attitude to general education.
dc.description.abstract Artykuł przedstawia rozumienie edukacji ogólnej w rekonstrukcjonizmie społecznym Theodore’a Bramelda. Po prezentacji we wstępie podstawowych informacji na temat rekonstrukcjonizmu, autorzy skupiają się na związkach edukacji i kultury w perenializmie oraz rekonstrukcjonizmie. Głównym zagadnieniem analizowanym w tekście są obszary graniczne teorii i praktyki edukacyjnej, to znaczy dyscypliny wiedzy niezbędne do całościowego zrozumienia edukacji. Przyswojenie sobie tej wiedzy stanowi, według Bramelda, podstawę edukacji ogólnej w przygotowaniu nauczycieli do pracy. Artykuł kończy się zwróceniem uwagi na nowatorstwo podejścia Bramelda do edukacji ogólnej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject reconstructionism
dc.subject perennialism
dc.subject culture
dc.subject education
dc.subject teachers
dc.subject rekonstrukcjonizm
dc.subject perenializm
dc.subject kultura
dc.subject edukacja
dc.subject nauczyciele
dc.title Edukacja ogólna według Theodore’a Bramelda. Od przeszłości do przyszłości
dc.title.alternative General Education according to Theodore Brameld: from the Past to the Future
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations