Home

Lymphocyte subpopulations in children after allogenic stem cell transplantation

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pukownik, Ewelina
dc.contributor.author Kubicka, Małgorzata
dc.contributor.author Kuryło-Rafińska, Beata
dc.contributor.author Dębski, Robert
dc.contributor.author Czyżewski, Krzysztof
dc.contributor.author Wysocki, Mariusz
dc.contributor.author Styczyński, Jan
dc.date.accessioned 2015-02-03T12:34:21Z
dc.date.available 2015-02-03T12:34:21Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 28, pp. 43-49
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.033
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2419
dc.description.abstract B a c k g r o u n d. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) is a method of treatment in a variety of diseases, which involves replacing the recipient's bone marrow by healthy donor stem cells. O b j e c t i v e. The aim of the study was the analysis of immune reconstitution in children and adolescents after allo- HSCT. P a t i e n t s a n d m e t h o d s. We analyzed lymphocyte subpopulations in 67 children after allo-HSCT for hematological malignancies and non-malignant diseases. B-cells, T-cells, NK (natural killer cells) and CD4/CD8 ratio were assayed in peripheral blood by flow cytometry using a set of antibodies CD2/CD19, CD3/CD4/CD8, CD3/CD16CD56 labeled with different fluorescent dyes. The tests were performed at 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months after the HSCT. R e s u l t s. Normalization of the number of lymphocytes occurred rapidly in the population of NK cells; however, significant decrease in the proportion of NK cells was observed at 6 months after HSCT (p=0.028). The recovery of T cells occurred after 3 months for CD2 and after 6 months for CD3 cells. Within the B-cell population, a significant delay of reconstitution was observed: CD19 cell percentage exceeded 5% (p<0.001) in the ninth month after HSCT, while it was above 10% afterwards. The normalization of CD4/CD8 ratio was very slow and delayed and did not achieve normal values within 24 months after allo-HSCT. C o n c l u s i o n s. Reconstitution of the immune system in children after allo-HSCT is the fastest for NK cells. Normal values of T- and B-lymphocytes were reached after 6 and 9 months, respectively. CD4/CD8 ratio is a parameter the normalization of which requires at least two years.
dc.description.abstract W s t ę p. Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT) to metoda terapeutyczna polegająca na zastąpieniu szpiku kostnego biorcy przez komórki hematopoetyczne pochodzące od zdrowego dawcy. C e l. Analiza subpopulacji limfocytów u dzieci po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych. P a c j e n c i i m e t o d y k a. Badaniu poddanych zostało 67 dzieci, u których przeprowadzono allo-HSCT z powodu chorób nowotworowych i nie-nowotworowych. We krwi obwodowej badano limfocyty B, T i NK oraz stosunek CD4/CD8 metodą cytometrii przepływowej, stosując zestawy przeciwciał CD2/CD19, CD3/CD4/CD8, CD3/CD16/CD56 wyznakowane różnymi barwnikami fluorescencyjnymi. Badania wykonano w 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 24 miesiącu po HSCT. Wy n i k i. Normalizacja liczby limfocytów nastąpiła najszybciej w obrębie populacji komórek NK, jednak po 6 miesiącach obserwowano znaczne zmniejszanie odsetka tych komórek (p=0,028). Normalizacja limfocytów T wystąpiła po 3 miesiącach dla CD2 i po 6 miesiącach dla CD3. W obrębie limfocytów B stwierdzono istotne opóźnienie rekonstytucji: dopiero w 9 miesiącu odsetek komórek CD19+ przekroczył 5% (p<0,001), a w kolejnych punktach czasowych wynosił powyżej 10%. Rekonstytucja odsetka CD4/CD8 była powolna i opóźniona i nie osiągnęła normalizacji w przeciągu 24 miesięcy po allo-HSCT. Wn i o s k i. Rekonstytucja układu immunologicznego u dzieci po allo-HSCT najszybciej przebiega dla komórek NK. Prawidłowe wartości limfocytów T i B osiągane są odpowiednio, po około 6 i 9 miesiącach. Stosunek CD4/CD8 jest parametrem, którego normalizacja wymaga co najmniej 2 lat.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject lymphocyte subpopulation
dc.subject allogeneic stem cell transplantation
dc.subject children
dc.subject subpopulacje limfocytów
dc.subject allogeniczny przeszczep komórek macierzystych
dc.subject dzieci
dc.title Lymphocyte subpopulations in children after allogenic stem cell transplantation
dc.title.alternative Subpopulacje limfocytów po przeczepieniu allogenicznych komórek macierzystych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations