Home

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żernicka, Karolina
dc.date.accessioned 2015-01-26T07:17:45Z
dc.date.available 2015-01-26T07:17:45Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2384
dc.description.abstract Cel rozprawy stanowi opracowanie autorskiego kwestionariusza badawczego pozwalającego na przeprowadzenie analizy stopnia użyteczności serwisów WWW polskich bibliotek cyfrowych, a następnie próba dokonania oceny jakości wybranych bibliotek cyfrowych pod kątem użyteczności ich serwisów dla odbiorcy końcowego z wykorzystaniem metody jakościowo-heurystycznej. W pracy przedstawiono problemy definicyjne związane z badaniami zasobów cyfrowych i zasygnalizowano różnorodność terminologiczną w tym zakresie. Szczegółowo scharakteryzowano obszary i kryteria oceny serwisów WWW bibliotek cyfrowych, a następnie opracowano autorski kwestionariusz badawczy dla potrzeb oceny jakości serwisów WWW polskich bibliotek cyfrowych. Część badawcza zawiera dokumentację badań próby celowej dziesięciu polskich bibliotek cyfrowych z zastosowaniem przygotowanego kwestionariusza. Uzyskane wyniki badań omówiono zarówno indywidualnie dla każdej z bibliotek, jak i w ramach poszczególnych cech łącznie dla wszystkich serwisów. Zwrócono uwagę na przykłady użytecznych rozwiązań i dobrych praktyk, a także na zaobserwowane błędy i braki. Podjęto próbę wskazania przyczyn opisanego stanu rzeczy i możliwych działań zaradczych. Wyniki badań przedstawione w rozprawie potwierdzają przyjęte założenie, że jakość polskich bibliotek cyfrowych jest zróżnicowana i w znacznym stopniu zależna jest od zastosowanego oprogramowania.
dc.description.sponsorship Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject biblioteki cyfrowe
dc.subject ocena jakości serwisów internetowych
dc.subject użyteczność serwisów WWW
dc.title Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.supervisor Głowacka, Ewa


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations