Home

Prawo autorskie i jego ograniczenia dla polskich bibliotek cyfrowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bednarek-Michalska, Bożena
dc.date.accessioned 2015-01-22T11:51:41Z
dc.date.available 2015-01-22T11:51:41Z
dc.date.issued 2014-11
dc.identifier.citation Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w sieci : materiały z konferencji Stargard Szczeciński, 5 września 2014 r. / pod red. Andrzeja Puławskiego ; [tł. Małgorzata Anna Korzeb, Paweł Gorszczyński].
dc.identifier.isbn 978-83-940218-0-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2378
dc.description.abstract Autorka wyjaśnia, jakie bariery prawne powodują, że tak trudno buduje się biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, przekonuje autorów i wydawców do upublicznienia jak największej liczby dzieł naukowych w Internecie. Omawia historyczne powody, dla których prawo autorskie powstało i obecne, które powodują, że kolejne nowelizacje nie sprzyjają otwarciu a raczej przedłużaniu czasu ochrony prawnej dzieł. Ważnym zagadnieniem w referacie jest domena publiczna i konieczność jej ochrony dla dobra wszystkich oraz znalezienie równowagi między prawami twórców, dostawców treści i użytkowników tych dóbr. Dlatego autorka porusza ważną kwestię reformy prawa autorskiego i wskazuje kierunki zmian. Podstawą reformy powinna być umowa społeczna, zakładająca sprawiedliwe uwzględnienie interesów wszystkich stron, a przede wszystkim twórców i użytkowników. Te dwie role zaczynają się zlewać: twórca jest bardzo często jednocześnie użytkownikiem i odwrotnie. Prawo autorskie powinno być narzędziem, które wykorzystywane w zrównoważony sposób może służyć interesowi publicznemu. Autorka przestawia praktyczne przykłady złego funkcjonowania prawa ograniczającego innowacyjność i zakres dzielenia się wiedzą i kulturą.
dc.description.abstract The author explains the legal barriers that make to build digital libraries, repositories of scientific so hard, argues authors and publishers to make public of scholarly works on the Internet. Discusses the historical reasons for which copyright was created and present situation, which make that new amendments are not conducive to the openess. An important issue in the paper is public domain and the need to protect it for the good of all and to find a balance between the rights of creators, content providers and users. Copyright should be a tool to be used in a sustainable way to serve the public interest. The author presents the practical examples of the wrong law limiting the scope of innovation and the sharing of knowledge and culture.
dc.description.sponsorship FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013.
dc.language.iso pol
dc.publisher Książnica Stargardzka
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject prawo autorskie
dc.subject elektroniczne zasoby
dc.subject bariery w dostępie do zasobów
dc.subject biblioteki cyfrowe
dc.subject digital libraries
dc.subject copyright
dc.subject digital content
dc.subject accessibility of digital content
dc.title Prawo autorskie i jego ograniczenia dla polskich bibliotek cyfrowych
dc.title.alternative Auswirkungen des Urheberrechts und seiner Beschränkungen auf digitale Bibliotheken in Polen
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations