Home

Jezioro Radodzierz – przykład wykluczających się rodzajów własności

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Marszelewski, Michał
dc.contributor.author Marszelewski, Włodzimierz
dc.date.accessioned 2014-11-07T10:03:13Z
dc.date.available 2014-11-07T10:03:13Z
dc.date.issued 2014-08-28
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 1, pp. 103-119
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2014.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2272
dc.description.abstract Niniejsza praca przedstawia skomplikowaną kwestię własności jeziora Radodzierz. Przedmiotowe jezioro zostało jednocześnie sklasyfikowane jako „woda stojąca” oraz „woda płynąca”. Jest to niezgodne zarówno z punktu widzenia Prawa wodnego, jak i hydrologii. Zaistniały podział doprowadził do sytuacji, w której część jeziora uznana za „wodę płynącą” stanowi własność Skarbu Państwa, a część uznana za „wodę stojącą” jest własnością prywatną, co w połączeniu z charakterem przedmiotu tej własności, w sposób znaczący, utrudnia wykonywanie praw przysługujących każdemu właścicielowi. Istotny jest jednocześnie fakt, iż w niektórych kwestiach, prawa i obowiązki właścicieli jeziora różnią się od siebie, a ich wykonywanie przez jednego właściciela wpływa bezpośrednio na własność drugiego. Praca zawiera wieloaspektowe i szczegółowe omówienie komplikacji prawnych i faktycznych wynikających z takiej sytuacji, a ponadto wskazuje argumenty przemawiające za koniecznością sklasyfikowania jeziora Radodzierz jako „wody płynącej”.
dc.description.abstract The paper covers a complicated issue concerning the proprietorship of Lake Radodzierz. The discussed lake is at the same time classified as 'stagnant water' and 'flowing water'. It is at variance with the Act of 2001 on Water Law, as well as hydrology. As the result of the division, the part of the lake considered 'flowing water' is owned by the State Treasury whilst the part considered 'stagnant water' is private property, which in connection with the nature of this property, makes it significantly hard  for both proprietors to exercise their rights. Another important fact is that in some matters regarding the management of the lake, rights and obligations of public and private owners are different, so actions undertaken by one owner almost always affect the ownership of the other one. This paper includes a detailed analyses of legal and factual complications resulting from the present situation. Moreover, it gives arguments for classifying Lake Radodzierz as 'flowing water'.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject jezioro Radodzierz
dc.subject własność Skarbu Państwa
dc.subject własność prywatna
dc.subject woda płynąca
dc.subject woda stojąca
dc.subject Lake Radodzierz
dc.subject ownership of the State Treasury
dc.subject private ownership
dc.subject flowing water
dc.subject stagnant water
dc.title Jezioro Radodzierz – przykład wykluczających się rodzajów własności
dc.title.alternative Lake Radodzierz – one lake, two mutually exclusive types of ownership
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations