Home

Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Daśko, Natalia
dc.contributor.author Balicki, Marek
dc.contributor.author Borodziuk, Marcin
dc.contributor.author Czyżniewski, Marcin
dc.contributor.author Janik, Czesław
dc.contributor.author Lubiszewski, Maciej
dc.contributor.author Perlikowski, Łukasz
dc.contributor.author Połeć, Rafał
dc.contributor.author Sprengel, Bolesław
dc.contributor.author Strzelecki, Jakub
dc.date.accessioned 2014-10-05T08:35:20Z
dc.date.available 2014-10-05T08:35:20Z
dc.date.issued 2014-10-05
dc.identifier.citation Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa, red. Daśko Natalia
dc.identifier.isbn 978-83-930377-5-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2186
dc.description.abstract Nie ma prawa bez polityki. Współczesny ustrój demokratyczny opiera się m.in. na stanowieniu prawa przez pochodzące z wyborów organy różnych szczebli, których skład jest odbiciem aktualnych preferencji politycznych społeczeństwa. Każda ustawa przyjęta przez parlament, każde rozporządzenie rządu, każda uchwała samorządu lokalnego niosą mniej lub bardziej widoczne piętno tych preferencji i stworzonych przez nie podziałów. Niniejszy zbiór artykułów ma jednak zwrócić uwagę na szczególne przypadki wpływu polityki na prawo. Nie chodzi w nim o rozważania z zakresu prawa konstytucyjnego czy teorii prawa, lecz o wskazanie powiązań o mniej formalnym charakterze, nie będących wynikiem powszechnie przyjętych mechanizmów porządku demokratycznego. Interes polityczny to coś innego niż próba przełożenia własnych przekonań i wizji na kształt stanowionego prawa. Interes polityczny skierowany jest w głąb tego czy innego ugrupowania lub środowiska. Jego perspektywą nie jest urządzanie świata według własnych wizji i systemu wartości. Przeciwnie, świat kształtowany jest w taki sposób i w takim kierunku, który w pierwszej kolejności zabezpieczy interesy danej formacji czy może wręcz konkretnego polityka. Zbiór, który trzymacie Państwo w ręku, ma zwrócić uwagę właśnie na tego typu powiązania między polityką a prawem. Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur – Prawa nie stanowi się dla konkretnej osoby, lecz dla ogółu. Ta rzymska przestroga pozostaje wciąż aktualna. Nie sposób nie wrócić do niej myśląc chociażby o tzw. „ustawie o bestiach”, także opisanej w tym zbiorze. Pisanie prawa pod konkretny przypadek nie wynika z przekonania o jego szczególnej wadze, a jego celem nie jest interes społeczny. To efekt populizmu penalnego, patologii towarzyszącej stanowieniu prawa w ustrojach demokratycznych. Stanowienie prawa tak, by zabezpieczało ono interes polityczny i pozwalało wygrać bieżącą rywalizację polityczną, choćby towarzyszyło temu głośne przekonanie o obronie interesów państwa czy jego obywateli, jest złe, zaprzecza bowiem samym fundamentom porządku demokratycznego. Jest złe także dlatego, że prawo stanowione z pobudek politycznych, z reguły konstruowane i przyjmowane w nadzwyczajnym tempie, jest zawsze ułomne. W historii współczesnej demokracji mamy jednak przypadki, w których politycy umieli wznieść się poza swoje partykularne interesy, spojrzeć daleko ponad własne horyzonty wyznaczane przez przekonania i wartości, które nie odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społecznym. O takich przypadkach także warto pamiętać, a jeden z nich również został przedstawiony Czytelnikowi. Na zbiór składa się dziesięć artykułów przygotowanych przez prawników, politologów i praktyków. Zaprosiłam do współpracy przedstawicieli kilku ośrodków w Polsce, nie tylko doktorantów, ale także osób z uznaną już pozycją w świecie nauki i polityki. Zgodnie z zamysłem redakcyjnym artykuły poświęcone są zarówno kwestiom ogólnym, w tym teoretycznym, jak i szczegółowym przypadkom ukazującym wpływ interesów politycznych na kształt i sposób stanowienia prawa.
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject interesy polityczne
dc.subject stanowienie prawa
dc.subject populizm penalny
dc.subject ustawa o bestiach
dc.subject klauzula sumienia
dc.subject Republika Czeska
dc.subject transformacja gospodarcza
dc.subject
dc.subject Vaclav Klaus
dc.subject Wielka Brytania
dc.subject dożywotnie dożywocie
dc.subject Europejska Konwencja Praw Człowieka
dc.subject nietrzeźwi kierowcy
dc.subject wypadki drogowe
dc.subject wolność słowa
dc.subject przestępstwa z nienawiści
dc.subject poglądy totalitarne
dc.subject naród
dc.subject racjonalna kryminalizacja
dc.subject stosunki Państwo-Kościół
dc.subject biopolityka
dc.subject bezpieczeństwo
dc.subject ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych
dc.subject prawo karne
dc.title Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations