Home

Reasons for changes in the international investment position of Poland

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Górniewicz, Grzegorz
dc.contributor.author Siemiątkowski, Piotr
dc.date.accessioned 2014-06-23T17:11:08Z
dc.date.available 2014-06-23T17:11:08Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 3, Vol. 1, pp. 87-100
dc.identifier.issn 1689-8168
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2010.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2079
dc.description.abstract The subject of this publication is Polish international investment position (also called the balance of foreign assets and liabilities). It indicates whether a country is a net creditor or debtor in relation to the rest of the world. In its essence, the international investment position is the difference between the size of foreign assets and liabilities.
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej publikacji jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski (nazywana również bilansem aktywów i pasywów zagranicznych). Wskazuje ona, czy kraj jest wierzycielem, czy dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy. W swojej istocie międzynarodowa pozycja inwestycyjna stanowi różnicę pomiędzy wielkością zagranicznych aktywów i pasywów.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Reasons for changes in the international investment position of Poland
dc.title.alternative Przyczyny zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations