Home

Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013–2014)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czarnecki, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:59:58Z
dc.date.available 2014-06-23T13:59:58Z
dc.date.issued 2014-04-01
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 2, pp. 125-145
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2014.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2015
dc.description.abstract Budżet partycypacyjny, tworzony przy udziale obywateli współdecydujących o podziale części zasobów finansowych wspólnoty samorządowej, po raz pierwszy został opracowany w brazylijskim mieście Porto Alegre 25 lat temu. W krótkim czasie zyskał dużą popularność w Brazylii i innych krajach Ameryki Południowej. Ok. roku 2000 próby wdrażania budżetu partycypacyjnego podjęto w Europie (Wielka Brytania – 2000, Francja – 2002, Hiszpania – 2003). Pierwszym polskim miastem, które postanowiło rozdysponować część środków zgodnie z propozycjami zgłaszanymi przez mieszkańców, był w roku 2011 Sopot. Obecnie budżet partycypacyjny funkcjonuje w wielu polskich gminach, przede wszystkim miejskich. W artykule podjęta została próba określenia charakteru prawnego budżetu partycypacyjnego z punktu widzenia przepisów prawa, w szczególności zaś ustawy o samorządzie gminnym. Przedstawiono także konstrukcję prawną budżetu partycypacyjnego na przykładzie Torunia w latach 2013–2014.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject budżet partycypacyjny
dc.subject finanse publiczne
dc.subject gmina
dc.title Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013–2014)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations