Home

Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków. Niektóre uwarunkowania zmiany

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Solarczyk-Szwec, Hanna
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:06:54Z
dc.date.available 2014-06-23T13:06:54Z
dc.date.issued 2014-05-15
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 20, pp. 41-64
dc.identifier.issn 1429-186X
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2013.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1988
dc.description.abstract This article concerns the conditions for the transition from the adaptive capital of Poles to their development capital, during their life cycle. The present text is an analysis of existing sources, i.e. publications in the social sciences, research reports, and strategies regarding different spheres of life in Poland. Special attention has been paid to the barriers to the civilizational development of Poland, children’s capital, the situation and attitudes of contemporary youth, adults potential for change, as well as the relationship between the level of literacy in childhood and the quality of life in adulthood. The basis for changes paving the way for an accumulation of development capital built on the autonomy of individuals is a national education development strategy, socially agreed upon and consistently implemented for several tens of years, a strategy which has been absent from Poland since the political transition in 1989.
dc.description.abstract Artykuł dotyczy uwarunkowań przejścia od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków w cyklu życia. Prezentowany tekst ma charakter analizy źródeł zastanych: publikacji z obszaru nauk społecznych, raportów z badań, strategii dotyczących różnych sfer życia w Polsce. Zwrócono w nich szczególną uwagę na bariery rozwoju cywilizacyjnego Polski, kapitał dzieci, sytuację i postawy współczesnej młodzieży, potencjał dorosłych do zmiany, zależność między poziomem alfabetyzacji w dzieciństwie a jakością życia w dorosłości. Podstawą zmian w kierunku pomnażania kapitału rozwojowego zbudowanego na autonomii jednostek jest społecznie uzgodniona i konsekwentnie realizowana przez kilkadziesiąt lat narodowa strategia rozwoju edukacji, której w Polsce od przełomu 1989 r. nie posiadamy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject development capital
dc.subject adaptive capital
dc.subject lifelong learning
dc.subject education reform
dc.subject kapitał adaptacyjny
dc.subject kapitał rozwojowy
dc.subject uczenie się przez całe życie
dc.subject reforma oświatowa
dc.title Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków. Niektóre uwarunkowania zmiany
dc.title.alternative From the adaptive to the development capital of Poles. Some determinants of the change
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations