Home

Results of surgical treatment of carpal tunnel syndrome by mean of an open and semi - open method

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Górska, Joanna
dc.contributor.author Jedwabiński, Marek
dc.contributor.author Frankowska-Rutkowska, Małgorzata
dc.contributor.author Maciejewski, Marcin
dc.contributor.author Grygiel, Marian
dc.date.accessioned 2014-06-23T12:09:21Z
dc.date.available 2014-06-23T12:09:21Z
dc.date.issued 2014-05-07
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 27, pp. 17-22
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/3433
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1963
dc.description.abstract The aim of this study was to compare outcome obtained using the two methods of surgical treatment of carpal tunnel syndrome (CTS) - the open method with the method of two incisions called ‘semi-open’. The material included 478 patients, with clinically diagnosed CTS, who were surgically treated in the Department of Orthopaedics and Traumatology CM in Bydgoszcz in years from 2001 to 2010. The minimum duration of the follow up was 6 months. We prepared for the study an observation card, which includes all data relating to the treatment and follow up. Analysis of the results of treatment was based on pre and postoperative assessment of pain, touch resolution, static hand grip, strength, postoperative subjective assessment of treatment as well as EMG. Results obtained were mostly good or very good comparable in both groups operating. In the subjective assessment, significantly better outcomes were obtained when using semiopen method. The surgical treatment of carpal tunnel syndrome confirmed by EMG test should be the method of choice.
dc.description.abstract Celem pracy jest porównanie wyników leczenia, uzyskanych przy pomocy dwóch metod operacyjnego leczenia zespołu cieśni nadgarstka: metody otwartej z metodą dwóch cięć („półotwartą”). Materiał obejmuje 478 chorych, z rozpoznanym klinicznie ZCN, operowanych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu CM w Bydgoszczy w latach 2001-2010. Okres obserwacji wynosił minimum 6 miesięcy. Dla potrzeb badania przygotowano kartę obserwacji chorego, zawierająca wszystkie niezbędne dane dotyczące leczenia i obserwacji. Analizy wyników leczenia dokonano na podstawie przed- i pooperacyjnej oceny bólu, dotyku, statycznej rozdzielczości, siły chwytu ręki, pooperacyjnej subiektywnej ocenie leczenia jak również badania EMG. Wnioski: 1. Uzyskane wyniki w zakresie danych obiektywnych w większości przypadków były dobre i bardzo dobre porównywalne w obu grupach operacyjnych. 2. W ocenie subiektywnej znacznie lepsze wyniki leczenia występowały w metodzie półotwartej. 3. Leczenie zespołu kanału nadgarstka potwierdzonego badaniem EMG powinno być z wyboru operacyjne Ze względu na złożony problem, ZCN i jego następstwa oraz częste trudności stojące przed chirurgiem w czasie wyboru metody leczenia, wyniki badań powinny być pomocne w wyborze metody otwartej lub „półotwartej”.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject carpal tunnel syndrome
dc.subject the hand’s function
dc.subject numbness
dc.subject surgical treatment
dc.subject EMG
dc.subject zespół cieśni nadgarstka
dc.subject funkcja ręki
dc.subject zaburzenia czucia
dc.subject metoda otwarta leczenia operacyjnego
dc.subject metoda „półotwarta”(dwóch cięć)
dc.title Results of surgical treatment of carpal tunnel syndrome by mean of an open and semi - open method
dc.title.alternative Wyniki leczenia operacyjnego zespołu cieśni nadgarstka metodą otwartą oraz metodą półotwartą
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations