Home

The importance of tick-borne diseases in public health

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wesołowski, Roland
dc.contributor.author Woźniak, Alina
dc.contributor.author Mila-Kierzenkowska, Celestyna
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:58:10Z
dc.date.available 2014-05-07T06:58:10Z
dc.date.issued 2014-04-08
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 28, pp. 51-55
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1880
dc.description.abstract Ticks are common vectors of pathogenic microorganisms causing contagious diseases. The aim of this paper is to draw attention of family physicians to the necessity to take into account various infections and contagions related to ticks in diagnostic considerations. Tick bite can lead to a simultaneous infection by multiple pathogens. These arachnids are vectors among Lyme disease, tick-borne encephalitis and meningitis, Q fever, tularemia, rickettsiosis, anaplasmosis (ehrlichiosis) and babesiosis. Monitoring of tick vectors and the pathogens they transmit, within the scope of epidemiological surveillance, is an important tool for better prevention and control of tick-borne diseases. Despite available options concerning the appropriate technique of tick removal and disagreement as to the most effective of these recommendations, there is consensus on the importance of their removal as soon as possible.
dc.description.abstract Kleszcze są powszechnymi przenosicielami patogenów wywołujących choroby zakaźne. Celem pracy jest zwrócenie uwagi lekarzy rodzinnych na konieczność uwzględnienia w rozważaniach diagnostycznych ryzyka występowania różnych infekcji i zarażeń związanych z kleszczami. Pogryzienie przez kleszcze może prowadzić do jednoczesnego zakażenia wieloma patogenami. Pajęczaki te są wektorami m.in.: czynników etiologicznych wywołujących boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowordzeniowych, gorączkę Q, tularemię, riketsjozę, anaplazmozę (erlichiozę) i babeszjozę. Nadzór epidemiologiczny w zakresie monitorowania kleszczy i patogenów które przenoszą jest ważnym narzędziem dla lepszego zapobiegania i kontrolowania chorób odkleszczowych. Pomimo dostępności różnych opcji dotyczących doboru odpowiedniej techniki usuwania kleszczy i rozbieżności co do rekomendacji najskuteczniejszej z nich, istnieje zgodność co do znaczenia jak najszybszego ich usuwania.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject ticks
dc.subject tick-borne diseases
dc.subject Ixodes ricinus
dc.subject kleszcze
dc.subject choroby odkleszczowe
dc.title The importance of tick-borne diseases in public health
dc.title.alternative Znaczenie chorób odkleszczowych w zdrowiu publicznym
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations