Home

Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.date.accessioned 2014-03-19T07:50:17Z
dc.date.available 2014-03-19T07:50:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Глушковски М. 2013. Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши / О.Н. Крылова (ред.) Диалектная лексика. Санкт Петербург: Ин-т лингв. исслед. РАН. Нестор-История, 102-107
dc.identifier.isbn 978-5-4469-0219-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1819
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest problemowi dwujęzyczności staroobrzędowców w Polsce. Liczne w ich rosyjskiej gwarze zapożyczenia z języka polskiego stanowią najczęściej reakcję społeczności na zmieniające się uwarunkowania społeczno-polityczne. Staroobrzędowcy najczęściej zapożyczają słownictwo związane z techniką, administracją, edukacją, natomiast najbardziej odporne na obce wpływy okazały się sfera religii i tradycji. Aktualne tendencje pozwalają oczekiwać zaniku tradycyjnej gwary w najbliższych dziesięcioleciach.
dc.language.iso rus
dc.publisher Ин-т лингв. исслед. РАН. – СПб.: Нестор-История
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject Old Believers
dc.subject diglossia
dc.subject interference
dc.subject borrowings
dc.subject Polish language
dc.subject Russian dialect
dc.subject rosyjska gwara
dc.subject język polski
dc.subject interferencja
dc.subject zapożyczenia
dc.subject staroobrzędowcy
dc.subject старообрядцы
dc.subject диглоссия
dc.subject двуязычие
dc.subject русский диалект
dc.subject польский язык
dc.subject интерференция
dc.subject лексика
dc.subject leksyka
dc.subject lexis
dc.title Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations