Home

Kapitał społeczny wsi pomorskiej, 239 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Knieć, Wojciech
dc.contributor.author Goszczyński, Wojciech
dc.contributor.author Obracht-Prondzyński, Cezary
dc.date.accessioned 2014-02-25T06:49:09Z
dc.date.available 2014-02-25T06:49:09Z
dc.date.issued 2013-12-01
dc.identifier.isbn 978-83-938746-0-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1769
dc.description.abstract Celem naszych dociekań badawczych była próba odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są różnice w poziomie kapitału społecznego pomiędzy ważnymi w sensie kulturowym subregionami Pomorza? Czy i w jaki sposób dominujące tam systemy aksjonormatywne oraz historia tych subregionów wpływają na jakość obecnego tam kapitału społecznego? Jaką rolę w kształtowaniu poziomu kapitału społecznego mają normy i stereotypy dotyczące sensu i kształtu działań wspólnych? W jaki sposób ustalony poziom kapitału społecznego wpływa na zdolność społeczności do samoorganizacji w kierunku wspólnych działań? Jak badani definiują dobro wspólne i czy są gotowi do działania na jego rzecz? W jaki sposób zaufanie lub jego brak do szeroko pojmowanego państwa (w tym – samorządu lokalnego) jako instytucji ma wpływ na zdolności wspólnot wiejskich do samoorganizowania się lub do pozostawania w apatii? Czy lokalne społeczności mają charakter otwarty, czy są też raczej wsiami typu klanowego, gdzie intensywne sieci współpracy przyczyniają się do rozwiązywania problemów na poziomie szerokich rodzin, niszcząc jednak przy tym ducha wspólnoty otwartej na współpracę. Przygotowując tę publikację wyszliśmy z założenia, iż immanentną częścią przygotowania badan ilościowych i jakościowych winna być pogłębiona analiza kontekstu kulturowo-społecznego oraz historycznego, mogącego mieć zasadniczy wpływ na jakość kapitału społecznego wsi pomorskiej. Na potrzeby procesu badawczego stworzyliśmy także wielowymiarową, synergiczną koncepcję kapitału społecznego opartą na czterech podstawowych filarach – więziach wewnątrzwspólnotowych, gotowości wspólnoty do działania, umocowania członków wspólnoty w szerszym kontekście makrospołecznym oraz współpracy z aktorami o podobnym potencjale władzy.
dc.description.sponsorship Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (oddział pomorski),
dc.language.iso pol
dc.publisher Kaszubski Uniwersytet Ludowy
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject Kapitał społeczny
dc.subject pomorskie
dc.subject region
dc.title Kapitał społeczny wsi pomorskiej, 239 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations