Home

Specyfika i znaczenie wewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szostek, Dawid
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 40, pp. 59-70
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2013.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1754
dc.description.abstract The article elaborates on the corporate image. The image of the company is nowadays one of the most important competitive advantage. This is due to the fact that it enables to see the offer of the specific organization among many other offers. The author focuses on the internal image, its nature and importance for each organization. This is an image seen primarily by the employees. In view of the fact that employees are one of the most reliable sources of information about the company, their perceived image is shared by other groups stakeholders. Therefore, it is essential to understand the mechanisms of creating of the internal image of the organization.
dc.description.abstract W artykule podjęto rozważania na temat wizerunku przedsiębiorstwa. Wizerunek przedsiębiorstwa jest dziś jedną z najcenniejszych przewag konkurencyjnych na rynku. Wynika to z faktu, że pozwala rozpoznać ofertę konkretnej organizacji wśród wielu podobnych ofert. Autor skoncentrował się na wizerunku wewnętrznym, jego istocie i znaczeniu dla każdej organizacji. Jest to wizerunek postrzegany przede wszystkim przez pracowników. W związku z tym, że pracownicy są jednym z bardziej wiarygodnych źródeł informacji na temat przedsiębiorstwa, wizerunek przez nich postrzegany staje się udziałem innych grup interesariuszy. W związku z tym bardzo istotne jest poznanie mechanizmów kształtowania wewnętrznego wizerunku organizacji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject corporate image
dc.subject internal image
dc.subject employees
dc.subject wizerunek przedsiębiorstwa
dc.subject wizerunek wewnętrzny
dc.subject pracownicy
dc.title Specyfika i znaczenie wewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa
dc.title.alternative Specificity and significance of the internal image of the company
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations