Home

Organy i funkcje regulacyjne administracji w relacji pomiędzy Unią Europejską i porządkami krajowymi

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jędrzejewski, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:08:47Z
dc.date.available 2014-02-21T13:08:47Z
dc.date.issued 2014-01-28
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, pp. 283-300
dc.identifier.issn 2083-1986
dc.identifier.other doi:10.12775/TSP-W.2013.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1732
dc.description.abstract Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wywiera bardzo istotny wpływ na system instytucjonalny oraz szeroko rozumiane funkcjonowanie krajowej administracji publicznej, w tym również jej współdziałanie z organami administracyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, jak też samymi organami Unii. Celem opracowania jest przedstawienie pozycji ustrojowej organów regulacyjnych oraz istoty funkcji regulacyjnych administracji publicznej w gospodarce z perspektywy prawa unijnego i polskiego porządku prawnego. Nie będą natomiast przedmiotem analizy zagadnienia materialnoprawne, a w szczególności konkretne kompetencje organów regulacyjnych i instrumenty służące realizacji funkcji regulacyjnej, jak również postępowanie przed organami regulacyjnymi, a więc szeroko rozumiane kwestie procesowe.
dc.description.abstract Poland’s membership in the European Union significantly affects how public administration operates and how it interacts with the administrative authorities of the Member States, as well as with the EU institutions. While this paper does not aim at examining substantive or procedural aspects concerning regulatory authorities, in particular their specific powers or proceedings before those bodies, the aim of this paper is to present the place of regulatory bodies in the constitutional system and their role in the economy from the perspective of EU law and the Polish legal system. Tłumaczenie: K. Jachimowicz
dc.description.abstract L’appartenenza della Polonia all’Unione europea ha un impatto significativo sul sistema istituzionale polacco e il funzionamento dell’intera pubblica amministrazione. Questo impatto riguarda anche la sua interazione con le autorita amministrative degli Stati membri, nonché con le istituzioni dell’Ue. Lo scopo di questo intervento e quello di collocare le autorita amministrative indipendenti nell’ordinamento costituzionale e determinare la natura delle funzioni di regolamentazione svolte della pubblica amministrazione, nonché il loro impatto sull’economia dal punto di vista del diritto dell’Ue e il sistema giuridico polacco. Non si affrontano le questioni sostanziali e processuali, in particolare i poteri delle autorita amministrative indipendenti o il procedimento davanti a tali organi. Tłumaczenie: K. Jachimowicz
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject organy regulacyjne krajowej administracji publicznej
dc.subject istota funkcji regulacyjnych administracji publicznej
dc.subject public administration
dc.subject regulatory authorities
dc.subject regulatory bodies in the constitutional system
dc.subject pubblica amministrazione
dc.subject funzioni di regolazione da parte delle pubbliche amministrazioni
dc.subject autorità amministrative indipendenti nell’ordinamento costituzionale
dc.title Organy i funkcje regulacyjne administracji w relacji pomiędzy Unią Europejską i porządkami krajowymi
dc.title.alternative Regulatory authorities and their functions: implications for the relationship between the European and domestic legal systems
dc.title.alternative L’esercizio delle funzioni di regolazione da parte delle pubbliche amministrazioni e il loro impatto sui rapporti tra l’ordinamento europeo e gli ordinamenti giuridici nazionali
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations